/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Botte bezuiniging op publieke omroep

vrijdag 17 juni 2011 / Redactie / 1 reactie

De minister van Media en Cultuur (OCW) ontketent een storm binnen de publieke omroep. Het bestel moet volgens haar eenvoudiger en krachtiger worden, door middel van een botte bezuiniging in plaats van door het behouden van essentiële waarden en functies voor de Nederlandse samenleving. Anders is niet altijd beter. En daar draagt het plan van Van Bijsterveldt alle schijn van.

Onevenredige bezuiniging
Dat de omroepen moeten fuseren en er een hanteerbaar, van uit de politiek bezien wellicht ook, beter controleerbaar bestel moet ontstaan, was al duidelijk bij het aantreden van dit gedoogkabinet. Hoezo een krachtiger bestel? Een bezuiniging van 200 miljoen is een kwart van het budget. Dat is onevenredig groot ten opzichte van de totale bezuiniging op de rijksuitgaven van 8 procent,  wat neerkomt op 18 miljard euro. Het gevolg is hoe dan ook een minder open bestel:

- nieuwkomers die iets moeten toevoegen aan het bestel wordt een fusie in het vooruitzicht gesteld. Voorwaar geen prettig perspectief als je je wilt profileren door anders te zijn.
- waar nu in de onafhankelijke berichtgeving over cultuur en nieuws nog ruimte is voor pluriformiteit zal dit ernstig tekort kunnen gaan schieten. De mediawet zal moeten voorzien in de interne pluriformiteit van de verschillende omroepen.
- de programmaproductie zal achteruit lopen ten faveure van goedkoper aangekocht product.
 
Banenverlies
Het verlies van werkgelegenheid zal dramatisch groot zijn (naar verwachting zo'n 1500 banen zullen verdwijnen) en een hevige impact hebben op de regionale economie van het Gooi en Eemland. Ook toeleverende bedrijven zullen worden getroffen, van de lokale middenstand tot av-faciliterende en programma-productie bedrijven. Veel talent dat in alle functies door de publieke omroep wordt aangetrokken zal daar niet meer terecht kunnen. De ruimte om te innoveren op programma's en innovatie zal eerder krimpen en het talent zal ook daar niet tot ontwikkeling kunnen komen.
 
Wereldomroep
Het kabinet veronachtzaamt de essentiële functies van de Wereldomroep (RNW). Ook hier wordt alleen gekeken naar het geld en niet naar de toegevoegde waarde van dit gespecialiseerde mediabedrijf voor de BV Nederland in het buitenland. Een open economie als de Nederlandse is sterk afhankelijk van ons imago in het buitenland.

We lopen met veel maatschappelijke thema's, terecht voorop en dus hebben we ook wel eens wat uit te leggen. Dat komt in het buitenland alleen over als het onafhankelijk gebeurt. Dat kunnen we door het schrappen van 75 procent van het budget van RNW niet of nauwelijks nog waarmaken. Ook hier wordt niet gekeken naar wat waardevol is maar slecht naar het geld. Uiteindelijk zal dat wel eens meer kunnen gaan kosten dan de 46 miljoen die de RNW nu jaarlijks kost.
 
MCO
Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) wordt meer dan gehalveerd. Met een budget van 14 miljoen kunnen volgens het kabinet het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor overeind worden gehouden. De Radio Kamerfilharmonie, een ensemble dat is gespecialiseerd in moderne Nederlandse klassieke muziek, zal de botte bijl van de minister niet overleven; het moet worden afgebouwd.

Daarmee zou nog een flinke aanslag worden gepleegd op het toch al door staatssecretaris Zijlstra uitgeklede orkestenbestel. Het Metropole Orkest moet zelfstandig worden. Positief is dat het kabinet daar een investering in wil plegen. Maar uit eerder onderzoek is gebleken dat het orkest maar zeer moeizaam geld uit de markt kan halen. Er is geen enkele garantie op succes. De musici van het orkest lopen daarbij het grootste risico op slechte arbeidsvoorwaarden, en om uiteindelijk alsnog werkloos te worden.
 
Desastreus
Dit pakket aan maatregelen kan de Kamer onmogelijk tevreden stellen, met uitzondering van de regeringspartijen en de gedoogpartij PVV.  De desastreuze uitwerking van deze plannen op de media in ons land, en daarmee ook op de samenleving, zal pas duidelijk worden als de huidige politici al lang andere banen hebben.

Hier geldt: bezint eer ge begint! Kijk eerst naar de essentiële functies en verklaar de bezuiniging niet heilig. Schep ruimte voor anders, maar ook echt beter, en betaal daar als samenleving een reëel prijs voor. Jammer is dat enkele jaren na de afschaffing van de omroepbijdrage de grootste sanering van het omroepbestel ooit in gang wordt gezet. Media zijn te belangrijk voor onze democratie om ze een speelbal te laten zijn van politici. Het is daarom dat FNV KIEM haar leden oproept om de strijd aan te gaan in een ultieme poging om dit kabinetsbeleid bij te buigen.

Martin Kothman, bestuurder FNV KIEM

Lees ook: Regio-omroepen moeten van kabinet samenwerken met landelijke
 
 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen Publieke Omroep

  vrijdag 20 november 2015

  Bij de meeste omroepen zijn reorganisaties en/of fusies aangekondigd als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en Rutte II. De totale bezuiniging op de publieke omroep van 250 miljoen kost 1000 arbeidsplaatsen. Daarnaast bezuinigt de overheid vanaf 2015 nog eens tweehonderd miljoen euro op de publieke omroep. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • zondag 19 juni 2011 / H. Staples

  In mijn omgeving zie ik veel begrip voor het feit dat er bezuinigd moet worden, maar veel verontwaardiging en onbegrip voor het feit dat dit compleet zonder beleid gedaan wordt. De economie van Nederland is inderdaad erg afhankelijk van het imago dat het in het buitenland heeft.

  Bedrijven als de Wereldomroep en Muziek Centrum Nederland (die veel doet voor de promotie van Nederlandse muziek en musici in het buitenland) leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Waarom bezuinigen op de promotie van je eigen land? Je moet dan wel heel zeker zijn dat bezuinigen meer oplevert dan de indirecte winst die het oplevert.

  Is dit onderzocht? Doe dit aub voordat je bedrijven de nek om draait en honderden mensen op straat komen te staan. Bezint eer ge bezuinigt. Een verkeerde beslissing zou de staat duur komen te staan en dat kan nooit de bedoeling zijn van een rechtse regering.

 
 _ _  _  _   _____  __  __        ___  
 | \| || | || | || / ____|| \ \\/ //   ___   / _ \\ 
 | ' || | || | || / //---`'  \ ` //   /  || | / \ || 
 | . || | \\_/ || \ \\___   | ||   | [] || | \_/ || 
 |_|\_|| \____//  \_____||  |_||   \__ ||  \___// 
 `-` -`  `---`   `----`   `-`'    -|_||  `---`  
                      `-`