/ Kiem Nieuws

RSS

Regio-omroepen moeten van kabinet samenwerken met landelijke

vrijdag 17 juni 2011 / Redactie / geen reacties

De landelijke en de regionale omroepen moeten integreren. De minister vraagt de omroepen om binnen een half jaar met voorstellen hiervoor te komen.

Dit staat in de mediabrief die minister Marja van Bijsterveldt vandaag heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Ze noemt dit een ingrijpende hervorming en vereenvoudiging van het publieke bestel.

Een regionale vensterprogrammering behoort tot de opties. Daardoor krijgen kijkers in bijvoorbeeld Groningen andere programma's op Nederland 3 voorgeschoteld dan kijkers in Noord-Holland.

Beter bediend
Het kabinet vindt dat het Nederlandse publiek beter wordt bediend als landelijke en regionale omroepen gezamenlijk programma's maken. Daardoor ontstaat een gevarieerder aanbod en wordt ook het bereik van de regionale omroepen verbeterd.

Zoals eerder uitlekte wordt het aantal landelijke omroepen teruggebracht naar acht. Er komen drie fusieomroepen (TROS-AVRO, VARA-BNN en KRO-NCRV) en drie zelfstandigen (EO, MAX en VPRO). De NOS en de NTR (resultaat van een fusie van NPS en Teleac/NOT) blijven twee taakomroepen zonder leden. Het kabinet neemt hiermee een voorstel over dat van de publieke omroepen zelf afkomstig is.

Als de nieuwe aspirant-omroepen WNL en Powned in 2014 na een positieve beoordeling in het publieke bestel mogen blijven dan kunnen de twee niet door als zelfstandige omroepen.  Omdat de minister vasthoudt aan het maximum van acht publieke omroepen kunnen de twee dan proberen om zich aan te sluiten bij een van de zes overgebleven ledenomroepen.

Wereldomroep
De Wereldomroep moet zich beperken tot het verspreiden van het vrije woord in landen waar vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Het informeren van Nederlanders in het buitenland wordt afgestoten. Hoeveel geld de Wereldomroep krijgt, wordt later pas duidelijk. 

Orkest en koor
In tegenstelling tot wat in het regeerakkoord staat, wordt het Muziek Centrum van de Omroep (MCO) niet volledig wegbezuinigd. Het budget van het MCO wordt met ingang van het seizoen 2013-2014 verlaagd. De Radio Kamer Filharmonie wordt opgeheven. Voor het in stand houden van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor is jaarlijks 14 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet is bereid om eenmalig bij te dragen aan een gedegen plan voor verzelfstandiging van het Metropole Orkest. Mogelijk wordt Almere de thuisbasis van het orkest. 

Efficiënter
Het kabinet spreekt komende maanden met de nieuwe provinciale bestuurders in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Onderwerp van gesprek zal zijn hoe de nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Rijk en provincie kan bijdragen aan een efficiënter publiek bestel.

Mediabegroting
De mediabrief is een uitwerking van het regeerakkoord waarin staat dat de mediabegroting in 2015 met 200 miljoen euro wordt gekort. Daarvan komt ruim 125 miljoen euro voor rekening van de publieke omroep. De rest van de bezuinigingen worden opgebracht door onder meer de Wereldomroep en het Muziekcentrum van de Omroep. Het huidige budget bedraagt jaarlijks 900 miljoen euro.
 
Bron: de Volkskrant

Blog Martin Kothman: Botte bezuinigingen op de publieke omroep

Zie ook: de website van de rijksoverheid

Lees hier de mediabrief: uitwerking regeerakkoord onderdeel media (17-06-2011)

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen Publieke Omroep

  vrijdag 20 november 2015

  Bij de meeste omroepen zijn reorganisaties en/of fusies aangekondigd als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en Rutte II. De totale bezuiniging op de publieke omroep van 250 miljoen kost 1000 arbeidsplaatsen. Daarnaast bezuinigt de overheid vanaf 2015 nog eens tweehonderd miljoen euro op de publieke omroep. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____  __  __  _  _  __  __  ______   ___  
 / ___|| \ \\/ // | \ / || \ \\/ // /_  _//  / _ \\ 
| // __   \ ` // | \/ ||  \ ` //  `-| |,-  | / \ || 
| \\_\ ||  | ||  | . . ||  | ||   | ||  | \_/ || 
 \____//   |_||  |_|\/|_||  |_||   |_||   \___// 
 `---`   `-`'  `-` `-`   `-`'   `-`'   `---`