/ Kiem Nieuws

RSS

Werknemers Wereldomroep richten actiecomité op

donderdag 26 mei 2011 / Redactie / geen reacties

De werknemers van de Wereldomroep hebben op 26 mei besloten om in actie te komen. Zij willen dat de belangrijke functies van de omroep voor de Nederlandse en buitenlandse luisteraars en kijkers behouden blijven.

Zoals bekend wil het kabinet stevig bezuinigen op de publieke omroep. Deze buitenproportionele bezuiniging dreigt ook voor de Wereldomroep, die bovendien ook overgeheveld zou moeten worden van OCW naar Buitenlandse Zaken. In een overvolle TV studio werd door het personeel besloten een bedrijfsbreed actiecomité in te stellen dat op 27 mei al bijeenkomt. Het actiecomité wordt ondersteund door de FNV KIEM, NVJ en CNV Media.

Toekomstplannen
De RNW directie heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven met de politiek (ministeries van OCW en BuZa) in gesprek te zijn over de toekomst en een opvatting te hebben over hoe de bezuiniging van 22% op het budget kan worden gerealiseerd. De directie is bezig met een tienpuntenplan.

De Nederlandse afdeling maakt daarvan kennelijk geen deel meer uit. Dit besluit is zeer tegen de zin van het personeel, zo bleek tijdens de bijeenkomst.

Essentiële functies omroepbedrijf
Het personeel begrijpt dat er bezuinigd moet worden, maar wil daarbij duidelijk andere keuzes kunnen maken. Het overeind houden van de essentiële functies van dit omroepbedrijf speelt hierbij een grote rol. Daartoe behoort ook het verspreiden van onafhankelijk nieuws over Nederland in het buitenland. Daarbij moet worden meegewogen dat de beeldvorming over een land steeds meer een belangrijke economische factor is. Dat geldt zeker voor een handelsland als Nederland met zijn open economie.

Voor FNV KIEM telt bovendien ook zwaar mee dat door een bezuiniging op de Wereldomroep en het verlies van voor de samenleving essentiële taken, veel banen van inhoudelijke medewerkers, staf en ondersteuning verloren zullen gaan. Ook dat zal negatief bijdragen aan het imago van Nederland in de wereld. Bestuurder Martin Kothman daarover: "Omroep maken is mensenwerk en zonder die mensen en wat zij gezamenlijk uitdragen gaat het niet. Daarom, en dat bleek ook tijdens de bijeenkomst, zijn de medewerkers van de Wereldomroep ook terecht trots op hun bedrijf dat voor hun veel meer is dan een werkgever."

Actieplannen
Vrijdagochtend 27 mei komt het actiecomité bijeen om actieplannen te bedenken en verder uit te werken. Zeker is dat deze acties ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Daarnaast wil het comité het Nederlandse publiek erbij betrekken. Het personeel wil daarmee het voor de hand liggende vooroordeel bestrijden dat de Wereldomroep alleen maar een campingzender is, die overbodig geworden is door internet. De essentiële functies van de Wereldomroep houden veel meer in. Het is belangrijk voor Nederland en haar burgers, hier en in het buitenland.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __  _____  _____   _____  _  _   ___  
 | |/ // | ___|| | __ \\  | ___|| | | | ||  / _ \\ 
 | ' //  | ||__  | | \ || | ||__  | |/\| || / //\ \\ 
 | . \\  | ||__  | |__/ || | ||__  | /\ || | ___ ||
 |_|\_\\ |_____|| |_____//  |_____|| |_// \_|| |_|| |_||
 `-` --` `-----`  -----`  `-----` `-`  `-` `-`  `-`