/ Kiem Nieuws

RSS

Mogelijke korting pensioenen Pensioenfonds Cultuur in 2012

dinsdag 17 mei 2011 / Redactie / geen reacties

Stichting Pensioenfonds Cultuur, waarin FNV KIEM ook vertegenwoordigd is, heeft in februari van dit jaar een voorgenomen korting aangekondigd. Dit houdt in dat het pensioenfonds mogelijk een deel van alle pensioenaanspraken en uitkeringen af moet halen, als dat echt niet anders kan. Deze korting zou dan per 1 april 2012 ingaan. 

Herstelplan
In februari 2011 is in het herstelplan opgenomen dat een percentage van 1,5% nodig is. Stichting Pensioenfonds Cultuur heeft ook de voorgenomen korting voor beoordeling ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB) als onderdeel van de evaluatie van het herstelplan.

Kortingspercentage van 2%
DNB heeft op 4 mei jl. de evaluatie van het herstelplan beoordeeld. Na onderlinge dialoog zijn we op dit moment op een voorlopig kortingspercentage van 2% gekomen. Van dit percentage gaat het Pensioenfonds op dit moment dus uit. Dit percentage kan hoger, maar ook lager worden. Het bestuur neemt in februari 2012 een definitief besluit.

Het kortingspercentage hangt af van:
1. de dekkingsgraad per einde 2011;
2. goedkeuring van DNB;
3. overige ontwikkelingen en vooruitzichten. 
 
DNB zal dan opnieuw toetsen en letten op de financiële noodzaak en op ‘evenwichtigheid’ (een evenwichtige verdeling van de lasten over de deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en werkgevers) van alle herstelmaatregelen samen.

- Verslag deelnemersbijeenkomst 21 april 2011
- Veelgestelde vragen

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      _____  _  _   _____   ______  _  _  
 ____   | ___|| | | | || | ___|| /_  _// | || | || 
 |  \\  | ||__  | |/\| || | ||__   | ||  | || | || 
 | [] ||  | ||__  | /\ || | ||__   _| ||  | \\_/ || 
 | __//  |_____|| |_// \_|| |_____|| /__//   \____// 
 |_|`-`  `-----` `-`  `-` `-----`  `--`    `---`  
 `-`