/ Kiem Nieuws

RSS

Cultuurfondsen ondersteunen landelijke crowdfunding website

dinsdag 03 mei 2011 / Redactie / geen reacties

De gezamenlijke rijkscultuurfondsen nemen het initiatief voor de ontwikkeling van een landelijke website voor ‘crowdfunding’.

De website zal eind 2011 operationeel zijn en richt zich op kleine en middelgrote projecten uit de kunst-, de cultuur- en de creatieve sector. Professionals en amateurs kunnen de site gebruiken om hun droomproject aan de crowd te presenteren en zo financiële steun bij een groot publiek te werven. Ook particuliere fondsen kunnen de website gebruiken, bijvoorbeeld bij het verstrekken van een deel van hun donaties.

'Collecteren op internet'
Crowdfunding is een eenvoudig principe: het is in essentie ‘collecteren op internet’. Organisaties en individuen kunnen met behulp van hun eigen sociale netwerken op een simpele manier geld en support werven onder een groot publiek. De nieuwe crowdfunding website presenteert straks een brede waaier aan projecten die op zoek zijn naar financiering. Organisaties en individuen presenteren hun projecten door middel van een pakkend filmpje. Zij vertellen daarin wat ze willen doen, hoeveel geld ze nodig hebben en welke tegenprestatie de donateur krijgt. De crowd wordt gemobiliseerd door middel van bijvoorbeeld e-mail, Twitter of Facebook. In de praktijk is de gemiddelde bijdrage van een donateur relatief klein (20 tot 30 euro); het is daarom belangrijk dat een project voor meerdere donateurs aantrekkelijk is.

Voordelen deelnemende fondsen
De website biedt ook de deelnemende fondsen voordelen. Door het gebruik van de site krijgen de fondsen een beter beeld van het publieke draagvlak voor projecten. Welk project wordt letterlijk door de crowd gesteund? Ook kan de site worden gebruikt om geschikte projecten te ondersteunen.

Gitta Luiten, directeur van de Mondriaan Stichting, zegt over crowdfunding: “Het is een snel opkomend fenomeen waarin wij zeer geïnteresseerd zijn. Het biedt nieuwe mogelijkheden om geld op te halen, maar ook om geld te geven. Crowdfunding beloont creativiteit, kwaliteit en ondernemerzin. Tegelijkertijd creëert een goed werkend platform meer betrokkenheid van de burger bij het realiseren van culturele en creatieve projecten. Dat zijn precies de thema’s die ook voor ons als fondsen van groot belang zijn. Met dit project willen we kijken of crowdfunding in Nederland ook werkt.” 

Jan Jaap Knol is directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor hem is het samenwerken via een landelijk crowdfundingplatform een goede mogelijkheid om de amateurkunstenaar te bereiken en precies te zien waar het draagvlak ligt. “Wij kunnen straks veel mensen en organisaties helpen om dit draagvlak te versterken. De helft van alle Nederlanders doet iets aan amateurkunst en soms hebben zij geld nodig om hun ideale project te verwezenlijken. Dat geld kunnen ze via de nieuwe website gaan werven. Ze mobiliseren hun vrienden en familie, buurtgenoten en collega’s maar juist door deze site ook een bredere kring van geïnteresseerden. En wij zullen ze daarbij van harte steunen.”

Kleinschalige crowdfunding sites al actief
In Nederland is een aantal kleinschalige crowdfunding websites reeds actief. Deze sites richten zich doorgaans op een bepaald deel van de culturele sector (bijvoorbeeld alleen kunst, film of literatuur) of zijn regionaal gericht. De gezamenlijke fondsen vinden het van belang dat er één nationale website komt die open staat voor alle mogelijke creatieve projecten en partners in heel Nederland. Waar mogelijk zal worden samengewerkt met andere initiatieven.

De fondsen zien veel mogelijkheden in ‘crowdfunding’, al zullen ook in de toekomst subsidies belangrijk blijven. Het succes van de formule moet nog bewezen worden. Het belangrijkste doel is initiatiefnemers de kans te bieden zelf geld en steun te werven. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling ‘gaten’ op te vullen die door bezuinigingen ontstaan.

Deelnemende fondsen
Deelnemende publieke fondsen zijn onder andere de Mondriaan Stichting, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Letterenfonds, Nederlands Fonds voor de Film, Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.  

De naam van de nieuwe website wordt later dit jaar bekendgemaakt.
 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _  __  __  __  __  ______  _____   _____  
| || | || \ \\/ // \ \\/ // /_  _// | __ \\  | ___|| 
| || | ||  \ ` //  \  //  -| ||- | | \ || | ||__  
| \\_/ ||  | ||   / . \\  _| ||_ | |__/ || | ||__  
 \____//   |_||  /_//\_\\ /_____// |_____//  |_____|| 
 `---`   `-`'  `-` --` `-----`  -----`  `-----`