/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM eist overgangsregeling voor kunstenaars bij opdoeken WWIK

vrijdag 15 april 2011 / Redactie / geen reacties

Voor kunstenaars die hun speciale bijstandsuitkering dreigen kwijt te raken, moet een overgangsregeling komen. FNV KIEM en de stichting Cultuur-Ondernemen gaan die via de rechter afdwingen in het geval beide kamers instemmen met de afschaffing van WWIK. Het kabinet wil de regeling, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars, per 1 januari 2012 in één keer afschaffen.

Hulp bij opbouwen zelfstandige beroepspraktijk
De WWIK is bedoeld als basisinkomen voor kunstenaars en steunt kunstenaars bij het opbouwen van een zelfstandige beroepspraktijk. Zij hebben 48 maanden recht op 70 procent van een bijstandsuitkering als zij een stijgend inkomen weten te verkrijgen uit hun kunst. Ze mogen bijverdienen tot een totaal van 125 procent van het bijstandsniveau. Tienduizend kunstenaars maken nu gebruik van de regeling.

Onbegrijpelijk
Uit een evaluatie uit 2010 van de WWIK blijkt dat van de 14 duizend gebruikers sinds 1999 ruim 80 procent er in twee jaar tijd in is geslaagd financieel onafhankelijk werkzaam te zijn in de cultuursector en dus geen bijstandsuitkering meer ontvangt.

“Het is onbegrijpelijk dat een goed functionerende regeling, die op termijn zoveel geld oplevert, wordt afgeschaft", aldus Inger Minnesma, FNV KIEM bestuurder voor Kunsten en Zelfstandigen. 

Principiële keuze
De maatregel om de WWIK af te schaffen is vastgelegd in het regeerakkoord. Het kabinet wil een eind maken aan de ‘uitzonderingspositie voor kunstenaars in de sociale zekerheid’. Het vindt het niet gepast dat voor kunstenaars andere regels gelden dan voor andere ondernemers of werknemers.
Staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) spreekt van een 'principiële keuze' de WWIK af te schaffen.

Vorige maand heeft Staatsecretaris De Krom het wetsvoorstel betreffende de afschaffing WWIK aan de Tweede Kamer gestuurd. De leden van de Tweede Kamer hebben nu tot 27 april de tijd om reacties en vragen te formuleren. Die worden gebundeld en aan het ministerie van SZW gestuurd.  Na de schriftelijke reactie van de Staatssecretaris wordt het wetsvoorstel naar verwachting nog voor het zomerreces in de Tweede Kamer behandeld.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _  _  _  __  _   ___   ______  ______ 
 | \| || | || | || | || | ||  / _ \\  /_  _// /_  _// 
 | ' || | || | || | '--' || / //\ \\  | ||   -| ||- 
 | . || | \\_/ || | .--. || | ___ || _| ||   _| ||_ 
 |_|\_|| \____// |_|| |_|| |_|| |_|| /__//   /_____// 
 `-` -`  `---`  `-` `-` `-`  `-` `--`   `-----`