/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Tafel van Zes en staatssecretaris tasten elkaar voorzichtig af

woensdag 06 april 2011 / Redactie / 1 reactie

Als de staatssecretaris van Cultuur het met De Tafel van Zes niet wil hebben over de hoogte van de bezuinigingen, dan mag hij niet ‘shoppen’ uit ideeën die de kunst- en cultuursector aandraagt voor een nieuw cultuurbeleid. Dat hebben de zes overlegpartners van de Tafel van Zes duidelijk gemaakt aan Halbe Zijlstra in een eerste gesprek dat hij met hen had over hun visiedocument over een nieuw cultureel bestel.

Het eerste overleg met Halbe Zijlstra was vooral een aftastend gesprek. Over en weer. Want natuurlijk moesten wij ons als Tafel van Zes presenteren. Gezien alle commotie over ons visiedocument was het nodig om ons goed te positioneren.

Status gesprek
Wij hebben er dan ook geen enkel misverstand laten bestaan over wie we zijn. Namelijk bestuurders die, met bestuurlijke dekking, middels een visiedocument een aanzet hebben gegeven om te komen tot een eigenstandig standpunt van de sector over hoe goed cultuurbeleid er uit moet zien. Onze acht kernwaarden, met bijbehorende overwegingen, liggen nu voor bij de diverse achterbannen. Dus ook bij de FNV KIEM-vertegenwoordigers in de sector zelf. Zij zijn de kenniswerkers die tot concrete invulling in de eigen vakgroepen en sectoren moet komen.

De status van ons zessen is dat wij een eerste stap hebben gezet. Het woord is nu aan de sector. Dat betekent dat wij formeel géén overlegpartner zijn. Wij hadden gistermiddag niets te overleggen, hooguit wat toe te lichten. Op termijn willen we wel met de staatssecretaris in gesprek komen over een cultuurbeleid dat de sector versterkt. Dat gesprek moet worden gevoerd op basis van de kernwaarden en de inzet die komen uit de sector zelf.

Piketpalen
De reactie van de staatssecretaris was niet verrassend. Hij heeft aangegeven dat hij het positief vindt dat de sector zelf aan het nadenken is over eigen criteria en kernwaarden.
Ook heeft hij aangegeven dat de hoogte van het te bezuinigen bedrag niet ter discussie staat. Hij heeft als staatssecretaris de opdracht aanvaard om 200 miljoen euro te bezuinigen. Daarover gaat hij het debat aan met de Kamer. Niet met ons.

Uiteraard zijn wij het pertinent oneens met de bezuinigingen. Wij vinden de bezuinigingen van 200 miljoen buitenproportioneel. Sterker nog, als je alles bij elkaar optelt kom je misschien wel op een totaal te bezuinigen bedrag van 1 miljard. En de maatregelen zelf die getroffen worden zijn ook nog eens contraproductief. Zoals de btw-verhoging. Bij een goed beleid hoort een goede begroting.

Omdat dit kennismakingsgesprek bedoeld was om in gesprek te komen over de kernwaarden voor een goed subsidiebeleid hebben we de opvatting van Zijlstra, dat het noodzakelijk is om 200 miljoen te bezuinigen, tijdens het eerste gesprek voor kennisgeving aangenomen. Maar wel met de heldere boodschap dat als hij het met ons niet wil hebben over de hoogte van de bezuinigingen hij ook, onder geen enkele voorwaarde, kan shoppen uit de ideeën komend uit de sector.

Kernwaarden
Het totale gesprek duurde maar 45 minuten. In die korte tijd hebben wij gesproken over onze kernwaarden. We hebben aan de staatssecretaris gevraagd of hij nu al kon aangeven of er grote verschillen zitten tussen de meningen zoals die bij ons leven en de plannen waar hij straks mee gaat komen. Daarop wilde Halbe Zijlstra geen antwoord geven omdat hij zijn concrete plannen pas half juni bekend gaat maken. 

Daarop heeft de Tafel van Zes aangegeven dat wat ons betreft de sector nu aan het woord is. Dat wij de komende periode samen met onze mensen zullen nadenken over wat voor hen van cruciaal belang is voor een gezond subsidiebeleid in hun sector. We hebben herhaald dat we daarover graag met hem in gesprek willen blijven. Daarop heeft de staatssecretaris niet afwijzend gereageerd.

Hoe nu verder?
FNV KIEM moet nu de volgende stap zetten. En die stap is precies waar de sector om vraagt. Wij moeten namelijk met elkaar in gesprek over de acht kernwaarden zoals de Tafel van Zes die heeft geformuleerd. De vakbondsbestuurders van het kunstencluster is gevraagd om, samen met de vakgroepen, een heldere visie neer te leggen. Over wat zij van belang vinden voor hun sector, welke instrumenten zij nodig hebben om de sector te laten groeien, en welke middelen zij nodig hebben om de relatie tussen de eigen sector en de maatschappij te versterken.

FNV KIEM zal daarna een gezamenlijke ledenvergadering organiseren voor sectorraden en vakgroepen. Alle input zal vervolgens worden besproken en vertaald naar een FNV KIEM-inzet en FNV KIEM-strategie.

Via de Tafel van Zes, maar ook via onze eigen overleggen aan bijvoorbeeld cao-tafels, zullen we de nodige druk ontwikkelen om onze eigen inzet te vertalen in concrete resultaten.

Joke Hubert
Voorzitter FNV KIEM
 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 09 april 2011 / Anne Marie Willermann

  Graag wil ik wijzen op een artikel dat in Trouw verscheen op 1-3-2011
  met de titel: 'Kunst traint ons in doen alsof'(raadpleeg het archief van Trouw via www.trouw.nl)
  Prof.Dr.Josef Früchtl, hoogleraar filosofie van kunst en cultuur
  aan de UvA, liet in genoemd artikel weten dat volgens hem een 'herwaardering van cultuurrelativisme'ons kan bevrijden van barbarij(m.b.t. huidige cultuurbeleid in Nederland).

  In een debat mag deze stelling als één van de discussiepunten mijns inziens niet ontbreken.

  Misschien is Prof. Früchtl bereid zijn stelling in een openbaar
  debat nader toe te lichten.

 
  _____   ___  __  __  __  __        ___  
 / ___//  / _ \\ \ \\ / // \ \\/ //   ___   / _ \\ 
 \___ \\ | / \ || \ \/ //  \ ` //   /  || / //\ \\ 
 /  // | \_/ ||  \ //   | ||   | [] || | ___ ||
 /____//  \___//   \//    |_||   \__ || |_|| |_||
`-----`   `---`    `    `-`'    -|_|| `-`  `-` 
                       `-`