/ Kiem Nieuws

RSS

De herverdeling BKV gelden in Rotterdam

donderdag 14 januari 2010 / Redactie / geen reacties

Na een lange weg van brieven, lobby’s en een petitie ondertekend door meer dan 400 Rotterdamse Kunstenaars is het zover, een nieuwe mogelijkheid tot het aanvragen van individuele subsidie is in de maak.

Harmen Verbrugge voerde de lobby namens Platform Zonder Kunstenaars geen Kunst. FNV KIEM heeft deze lobby voor meer kansen voor kunstenaars om uit kunstprojecten inkomsten te verwerven gesteund met verschillende brieven aan de wethouder. Afgelopen 16 december stond de herverdeling van de BKV gelden op de agenda van de raadscommissie JOC Jeugd Onderwijs en Cultuur weten te houden. De aan de kunstenaars toegewezen spreektijd is goed benut. De lobby heeft geleid tot het besluit van wethouder Grashoff om:

• Met ingang van 2010 een Regeling Onderzoekssubsidie in te stellen, waarvan de uitvoering in handen wordt gegeven van het CBK. Het jaarbudget voor deze regeling is vastgesteld op € 300.000,-

• Hiervoor moet het CBK € 150.000,- vrijmaken uit de eigen BKV middelen. Voor het resterend bedrag worden de overige BKV begunstigde kunstinstellingen gekort volgens een in 3 jaar oplopend schema tot een gezamenlijk totaal bedrag van € 150.000,- in 2013. Het tussentijdse financieringstekort zal door de Dienst Kunst en Cultuur worden gedekt.

• De kunstenaarslobby te betrekken bij de totstandkoming van deze Regeling Onderzoekssubsidie.

• Het CBK te verplichten om een dusdanig beleid te voeren dat minimaal 70% van hun BKV budget direct ten goede komt aan kunstenaars. Met de andere instellingen wordt een gesprek aangegaan om te kijken hoe het aandeel BKV-gelden dat aan inkomstenvormende activiteiten besteed wordt verhoogd kan worden tot 70%.

• Met betrekking tot het uitkeren van hang en stagelden wil de wethouder dat deze in principe volgens de FNV-norm uitgekeerd zouden moeten worden, maar wacht hij vooralsnog op een landelijk besluit hierover.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _  _  _   ______  __  __  _____   ___  
 | \| || | || | || /_  _// \ \\/ // / ____||  / _ \\ 
 | ' || | || | ||  | ||   \ ` // / //---`' / //\ \\ 
 | . || | \\_/ ||  _| ||   | ||  \ \\___  | ___ ||
 |_|\_|| \____//  /__//    |_||  \_____|| |_|| |_||
 `-` -`  `---`  `--`    `-`'   `----` `-`  `-`