/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM houdt ledenbijeenkomst bij Limburgs Symfonie Orkest

dinsdag 08 maart 2011 / Redactie / geen reacties

Op 15 maart a.s. houdt FNV KIEM een ledenbijeenkomst bij het Limburgs Symfonie Orkest.

Geen cao meer
De ontwikkelingen in de sector zijn voldoende reden om nu met onze leden bij het Limburgs Symfonie Orkest van gedachten te wisselen.

FNV KIEM wil van de leden weten wat zij vinden van de ontwikkelingen rondom de arbeidsvoorwaarden, de cao, en over het overheidsbeleid. Sinds 1 januari 2010 is er geen cao meer als gevolg van de opstelling van de orkestwerkgevers. Geen salarisverhogingen en een voortdurende onzekerheid over de arbeidsvoorwaarden van musici zijn daarvan het gevolg.

Moderniseringsproces
In het afgelopen jaar heeft FNV KIEM samen met de collega’s van de NTB diverse pogingen ondernomen om met de orkestwerkgevers te komen tot een vergaande modernisering van de cao Nederlandse Orkesten. Vorig jaar hebben we de FNV KIEM-leden geïnformeerd over onze inzet in het moderniseringsproces. De werkgevers vinden tot op heden dat onze moderniseringsvoorstellen op het terrein van de inzetbaarheid en flexibilisering niet ver genoeg gaan. FNV KIEM vindt dat we wel degelijk een stevige basis leggen onder de toekomst van de arbeidsvoorwaarden waarbij we ook rekening houden met de afstemming tussen werk en privé en daarnaast een te hoog oplopende werkdruk willen kunnen beteugelen. De cao moet voor de musici een beschermend kader blijven bieden.

Verschil van mening
Op het terrein van de salarissen en dan met name het wegwerken van de salarisachterstand hebben we ook een verschil van mening met werkgevers. De huidige economische crisis en de gevolgen daarvan in de vorm van grote budgetkortingen van de overheid wordt door werkgevers aangegrepen om de cao enerzijds vergaand te willen hervormen en daar vervolgens niets of heel weinig tegenover te stellen. Sterker nog, er zijn orkestdirecties die vinden dat zij de arbeidsvoorwaarden niet meer in een sector cao zouden willen regelen maar dat op lokaal niveau zelf willen bepalen. Op deze wijze kunnen zij dan de inzetbaarheidproblematiek oplossen naar eigen goeddunken door flexibiliteit in de orkestproductie naar eigen inzichten vorm te geven.

Landelijke cao van blijvend belang
FNV KIEM is van mening dat een goede moderne landelijke cao voor de artistieke en bedrijfsmatige toekomst van de orkesten van blijvend belang is. Ook in tijden waarin de taakstelling van orkesten veranderd en de verhouding tussen eigen inkomsten en subsidie onder druk staan.

Alternatieven voor grote bezuinigingen
FNV KIEM stelt zich met haar achterban teweer tegen de draconische bezuinigingen van dit kabinet op de kunsten. De 200 miljoen bezuiniging die nu op tafel ligt zal met name binnen de podiumkunsten en dus ook de orkesten tot enorme ingrepen kunnen leiden die grote gevolgen hebben voor op de eerste plaats de werkgelegenheid van musici en ondersteunende functies bij orkesten. Daarbij zal er een negatieve druk worden uitgeoefend op de arbeidsvoorwaarden. We zeggen echter niet alleen dat we tegen deze bezuiniging zijn. FNV KIEM wil ook werken aan alternatieven om de sector te versterken, toekomstbestendig te maken en de artistieke ontwikkeling van de orkesten te stimuleren.

Ledenvergadering
In de zomer komt de staatssecretaris met nadere voorstellen over de invulling van de bezuiniging nadat daarover ook geadviseerd is door de Raad voor Cultuur. Er zijn rapporten van de visitatie commissies die alle orkesten hebben bezocht. Daarnaast is het adviesbureau Berenschot bezig met een onderzoek naar de prestatiemodellen van orkesten. Kortom voldoende reden om onze leden uitvoerig te informeren over de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst. Maar ook wil FNV KIEM graag van onze leden vernemen hoe wij verder gaan met de cao. Niet-leden zijn ook welkom.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  _  _  _  _   _____        ______ 
 /_  _// | || | || | | | || | ___||  ____   /_  _// 
  | ||  | || | || | |/\| || | ||__  |  \\  -| ||- 
 _| ||  | \\_/ || | /\ || | ||__  | [] ||  _| ||_ 
 /__//   \____// |_// \_|| |_____|| | __//  /_____// 
 `--`    `---`  `-`  `-` `-----`  |_|`-`  `-----` 
                     `-`