/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: De kunstensector en het publiek: verTROSsing?

vrijdag 04 maart 2011 / Redactie / geen reacties

Ik was gisterenavond bij het Harpengala. Door de bank genomen niet perse mijn smaak qua muziek en prijswinnaars, maar wel succesvolle artiesten: Frans Duijts, Van Velzen, Nick en Simon… Het is in elk geval wel waar je aan denkt als je hoort spreken over ‘het subsidiesysteem leidt tot elitekunst en gerichtheid op de overheid’ en ‘geef de kunsten terug aan het publiek’. Dat leidt tot verTROSsing, vervlakking. Alleen de middle-of-the-road zal behouden blijven. 

Maar de sector zal zich moeten instellen op een nieuwe werkelijkheid. Kijk vooruit en wat zie je dan? 

De sector heeft jaren geworsteld met de vraag: hoe legitimeren wij het feit dat de sector subsidie ontvangt uit algemene middelelen. Niet dat die argumenten er niet zijn of waren, maar die argumenten zijn niet meer effectief. Het draagvlak voor de subsidie is in de maatschappij in korte tijd afgenomen. 

Hoe de PVV (15,5% van de kiezers) over kunstsubsidie denkt, is bekend. D’66 (7%) vindt 200 miljoen bezuinigen misschien wel veel, maar acht 100 milj. zondermeer haalbaar en passend. De draai van de VVD  (20,5%) is opvallend (lees vooral de verschillen in de visie van deze partij in 2007 en 2010), maar het illustreert wel treffend de omslag in het maatschappelijk denken.  

Bekend inmiddels (en evengoed met terugwerkende kracht een blamage in termen van eenheid en daadkracht van de sector) is dat we de hoop kunnen opgeven dat we tijdig met een passend antwoord komen. Het afnemende draagvlak heeft zich inmiddels namelijk al vertaald naar een bezuiniging die, vanuit ons perspectief, draconisch in omvang is.

Het heeft geleid tot protest en verzet, maar ook tot zelfreflectie. En er wordt harder dan daarvoor gezamenlijk gewerkt aan een antwoord op de legitimiteitvraag. De Tafel van Zes komt over enige tijd met een document waar de sector over in discussie kan gaan. We mogen aannemen dat in dat document gekeken en geluisterd wordt naar de maatschappelijke bezwaren. We kunnen het vervelend vinden, maar het lijkt wel nodig om de legitimiteit opnieuw te vestigen. 

En dus: de belangrijkste vraag die ongetwijfeld aan de orde komt en waarover makers nog meer moeten nadenken is: wat is de betekenis van de roep om meer binding met het publiek (publieksbereik en meer inkomsten uit de relatie met publiek) voor mijn individuele positie als maker en wat betekent het voor de discipline waarin ik werk? Ik weet hoeveel moeite makers over het algemeen nu al doen om in-the-picture te komen, maar even los van de nuances en verdedigingen. Een grotere rol voor ‘het publiek’, in de zin van binding (ook financieel) met de maatschappij (in welke vorm ook) lijkt onder het huidige politieke gesternte onafwendbaar. 

En dan? Kunnen we er wat mee? En wat kunnen we ermee? 

Vertrossing ligt op de loer, zeker. En dus moeten de liefhebbers ook vaker komen en hoe zorgen we dat we meer liefhebbers kweken? De sector zal kleiner worden. Zeker. Maar hoe houden de overblijvers stand? Blijven er voldoende mogelijkheden voor experimenteel werk? Wat heeft de maker nodig om in deze tijd succesvol te kunnen zijn? Hoe ziet zo’n praktijk eruit, hoe ziet zo’n sector eruit? 

Er komen belangrijke discussies aan. Denk vast na.

Caspar de Kiefte, bestuurder Kunsten

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
  _____   ___   ______  ______  __  _   ______ 
 / ___//  / _ \\  /_  _// /_  _// | || | || /_  _// 
 \___ \\ / //\ \\ `-| |,-  -| ||- | '--' ||  -| ||- 
 /  // | ___ ||  | ||   _| ||_ | .--. ||  _| ||_ 
 /____// |_|| |_||  |_||  /_____// |_|| |_|| /_____// 
`-----`  `-`  `-`  `-`'  `-----` `-` `-`  `-----`