/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Kunst is topsport

vrijdag 03 september 2010 / Redactie / geen reacties

De kunstensector in het verdomhoekje en het zelfbewustzijn van het NOC*NSF.

Bezuinigingen kunstensector
In de wandelgangen wordt inmiddels openlijk gesproken over de omvang van de al lang verwachte bezuinigingen op de kunstensector. Het gaat om 200 - 220 miljoen euro op een budget van 950 miljoen euro (22%, ofwel bijna drie maal meer dan het percentage dat op de totale begroting nodig is om de 18 miljard te halen die de in de steigers staande coalitie wil bezuinigen). Als je je daarbij bedenkt dat 'erfgoed' beschermd wordt, en de 'bibliotheken' relatief beschermd worden, dan betekent de optelsom dat met name in de kunstproducerende hoek de klappen keihard zullen aankomen. Tot een bezuiniging van 30% op de basisinfrastuctuur en de fondsen.

Waarde van kunst en cultuur
Tegelijkertijd presenteerde Berenschot tijdens het Paradisodebat op de Uitmarkt op 29 augustus enkele recente cijfers over de kunstensector. De economische waarde van kunst en cultuur bedraagt 70 miljard euro per jaar. De helft daarvan komt voor rekening van kunstminnende toeristen, 13,5 miljard wordt verdient in de horeca (en is daarbij dus direct te relateren aan kunst en cultuur). Ook bleek uit de cijfers van Berenschot dat de sector niet over 'vet op de botten' beschikt, en dus dat bezuinigen direct tot weghakken van hele gezelschappen en instellingen zal leiden. Het zo rigoreus snijden in een sector die veel meer oplevert dan ze kost, levert onvermijdelijk een enorm extra verlies aan inkomsten op, en heeft dus een veel groter economisch effect dan het aan bezuinigingen oplevert.

Linkse Hobbies
Maar dit geluid is in Den Haag tot dovemansoren gericht. Kunst en cultuur zit in de hoek van de verdachte Linkse Hobbies. En er ZAL bezuinigd worden op de 'speeltjes' van de elite, zo lijkt de onuitroeibare gedachte. No matter what the consequences. En dus hoor je in de sector geen protest tegen de bezuinigen. Men accepteert dat men aan de beurt is, en 'wie geschoren wordt, behoort stil te zitten...'

NOC*NSF grote ambities
HOE ANDERS is de houding van de sportkoepel NOC*NSF, getuige de presentatie van hun ambities (30 augustus op het NOS Journaal en in De Volkskrant . Niet het hele stuk dat in de krant stond, staat ook op internet, maar NOC*NSF (dat momenteel een budget heeft van 37,3 miljoen) wil naar een budget van 195 miljoen in 2020. Een vervijfvoudiging! Deze enorme geldhonger wordt niet beargumenteerd met economische groei of andere maatschappelijke of economische doelen, maar met een 'toptienambitie'. Het resultaat dat het NOC*NSF ons in het vooruitzicht stelt: meer medailles. Andere landen investeren ook meer in sport en wij moeten dat ook doen. De econoom Arjo Klamer stelt vrijdag jl. in een artikel in het NRC: de gewone man ziet die subsidies niet zitten.

En voor de sport ligt het in Nederland allemaal heel anders. De sport is van de gewone man, en dus kan in hetzelfde tijdsgewricht dat de kunstensector zich in het stof wentelt en smeekt om niet harder gebeten te worden dan gemiddeld nodig is, onze sportkoepel met opgeheven hoofd een plan presenteren dat uitgaat van de ambitie dat de inkomsten vijf maal moeten stijgen...

Dictatuur van het proletariaat
Het gelijk is aan de kant van Arnon Grunberg die 30 augustus in zijn column Voetnoot schreef: "ruim twintig jaar na de val van de Muur rukt de dictatuur van het proletariaat in Nederland op, zij het op andere wijze dan Marx en Lenin hadden vermoed. "
 
Caspar de Kiefte, bestuurder Kunsten FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ____   ______  _____   ___   _  _  __  __ 
 | _ \\  /_  _// / ____||  / _ \\ | \ / || \ \\/ // 
 | |_| ||  -| ||- / //---`' / //\ \\ | \/ ||  \ ` // 
 | . //  _| ||_ \ \\___  | ___ ||| . . ||  | ||  
 |_|\_\\  /_____// \_____|| |_|| |_|||_|\/|_||  |_||  
 `-` --`  `-----`  `----` `-`  `-` `-` `-`   `-`'