/ Kiem Nieuws

RSS

Uitbreiding pensioenregeling Cultuur met arbeidsongeschiktheidsdekking cao Nederlandse Podia

vrijdag 25 februari 2011 / Redactie / geen reacties

Begin december 2010 werden de leden van FNV KIEM die vallen onder de cao Nederlandse Podia geïnformeerd over het cao-akkoord en over het voorstel om van de WNP-regeling over te stappen naar standaardregeling 2 van het pensioenfonds Cultuur. Deze regeling is inmiddels omgedoopt in pensioenregeling Cultuur. Onze leden hebben ingestemd met deze overstap met ingang van 1 januari 2011.

Collectieve bijverzekering ANW-hiaat
De WNP-regeling kende een dekking van het ANW-hiaat en een arbeidsongeschiktheidsdekking (WGA-aanvulling en WIA-excedent). De pensioenregeling Cultuur had deze dekkingen niet. In het cao-akkoord spraken we af dat we zouden onderzoeken of dit mogelijk collectief bijverzekerd kon worden.

Verhoging premie
Het bestuur van het pensioenfonds Cultuur heeft besloten geen dekking van het ANW-hiaat meer aan te bieden. Over het eerste kwartaal van 2011 wordt door het pensioenfonds nog dekking verleend voor het ANW-hiaat. Het pensioenfonds Cultuur biedt aan de arbeidsongeschiktheidsdekking voort te zetten, met een gelijke dekking als in de WNP-regeling. Uitbreiding van de pensioenregeling Cultuur met de genoemde arbeidsongeschiktheidsdekking leidt tot een verhoging van de premie met 0,4%.

De totale premie wordt daarmee:
- 12,0% van de salarissom voor de werkgever;
- 12,0% van de pensioengrondslag (salaris minus franchise) voor de werknemer. 

FNV KIEM en de andere cao-partijen vinden het gewenst om de huidige pensioenregeling aan te vullen met deze arbeidsongeschiktheidsdekking. Zonder deze dekking loop je in geval van arbeidsongeschiktheid het risico op een (te) grote terugval in je inkomen. Natuurlijk beslissen de leden in de sector samen of zij bereid zijn om dit risico af te dekken met een geringe premieverhoging van 0,4%.

Ledenraadpleging
Leden van FNV KIEM kunnen stemmen via www.fnv-kiem.nl/stemmen. De ledenraadpleging sluit op zondag 6 maart aanstaande.

Als de leden instemmen met deze aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekking, wordt de premie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 op het salaris ingehouden.

Let op! Deze informatie is alleen van belang voor werknemers die deelnemen in de pensioenregeling Cultuur van het pensioenfonds Cultuur. Deze informatie is dus niet van toepassing op werknemers die deelnemen in de pensioenregeling van het ABP. 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  _  _  __  __   ___   _____  __  __ 
 /_  _// | || | || \ \\/ //  / _ \\  |__ //  \ \\/ // 
 `-| |,- | || | ||  \  //  / //\ \\  / //   \ ` // 
  | ||  | \\_/ ||  / . \\ | ___ || / //__   | ||  
  |_||  \____//  /_//\_\\ |_|| |_|| /_____||  |_||  
  `-`'   `---`  `-` --` `-`  `-` `-----`   `-`'