/ Kiem Nieuws

RSS

Kortingsmaatregel Pensioenfonds Cultuur

maandag 21 februari 2011 / Redactie / geen reacties

De gepensioneerde en actieve leden van FNV KIEM ontvangen binnenkort een brief van het Pensioenfonds Cultuur. Daarin wordt een en ander uitgelegd over de eventuele kortingsmaatregel in 2012.

Kortingsmaatregel
Deze maatregel komt erop neer dat het Pensioenfonds Cultuur de pensioenen in 2012, alleen in het uiterste geval, zal verlagen met maximaal 1,5 procent. Dit is noodzakelijk voor herstel van de financiële positie van het fonds. In 2011 verandert er nog niets aan de hoogte van de pensioenen.

Dekkingsgraad
Of er gekort moet worden op de uit te keren pensioenen hangt af van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Dat is het percentage dat uitdrukt hoeveel geld er nodig is om de pensioenen nu en later te kunnen uitkeren. Eind december 2010 was de dekkingsgraad van het Pensioenfonds Cultuur 91,5% .

Dat percentage voldoet niet aan de eisen van De Nederlandsche Bank (DNB). Die eist dat de dekkingsgraad van het Pensioenfonds Cultuur eind december 2013 minimaal 104% is.

Beoordeling
Pas in 2012 beoordelen het fondsbestuur en DNB opnieuw de financiële situatie van het pensioenfonds. Alleen als de financiële positie dan onvoldoende is verbeterd, worden de pensioenen ook werkelijk met 1,5% verlaagd.

Als er wel financieel herstel is, maar niet voldoende, kan het bestuur van het pensioenfonds ook besluiten tot een lagere korting. Alle (oud) pensioendeelnemers en pensioengerechtigden krijgen hierover begin 2012 nader bericht.

Bijeenkomst
In april organiseren organiseert het pensioenfonds een informatiebijeenkomst waar tekst en uitleg gegeven wordt over de financiële positie van het fonds en de herstelmaatregelen. Daar kunnen ook vragen gesteld worden aan de bestuursleden. Binnenkort ontvangen de deelnemers aan het pensioenfonds hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Als je nu al vragen hebt dan kun je bellen met (030)  277 33 20. Je kunt eerst kijken of het antwoord op jouw vraag hier te vinden is: Veelgestelde vragen

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   _____  _  _   ___   __  _   ___  
| | | || | ___|| | || | ||  / _ \\ | || | ||  / _ \\ 
| |/\| || | ||__  | || | || / //\ \\ | '--' || | / \ || 
| /\ || | ||__  | \\_/ || | ___ ||| .--. || | \_/ || 
|_// \_|| |_____|| \____// |_|| |_|||_|| |_||  \___// 
`-`  `-` `-----`  `---`  `-`  `-` `-` `-`  `---`