/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM laat van zich horen in de Tweede kamer

vrijdag 11 februari 2011 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM heeft 11 februari in de Tweede Kamer zijn zegje gedaan over de dreigende bezuinigingen op kunst en cultuur. Op een hoorzitting van de Kamercommissie Cultuur over het kabinetsbeleid heeft FNV KIEM kritiek geleverd op de vorm en mate van de bezuinigingen.

Samen met vertegenwoordigers uit de hele culturele sector schoof FNV KIEM in Den Haag aan voor een rondetafelgesprek met de cultuurwoordvoerders van de politieke partijen in het parlement. De culturele vertegenwoordigers lichtten hun standpunten toe en gaven antwoord op vragen van de Kamerleden.

Zorgen
FNV KIEM heeft zijn zorgen geuit over de positie van de kunstenaar (artiest) en aangegeven welke veranderingen nodig zijn om te voorkomen dat deze verder verslechtert. De vakbond vindt dat er een driepartijenoverleg moet komen tussen overheid, werkgevers en werknemers. Daarin moet besproken worden besproken wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen. Ook de wijze waarop daarmee wordt  omgegaan moet aan bod komen.

Naast goed onderbouwde betogen van verschillende culturele vertegenwoordigers was er kritiek op de toon en het taalgebruik van de staatssecretaris van Cultuur. Zo kan het begrip subsidie beter worden vervangen door ‘financiering’, omdat de overheid wat voor terugkrijgt voor haar geld. En zo zou het begrip ‘efficiencykorting’ een verkeerde beeldvorming in de hand werken. “Of wij al niet erg hard werken”, vroeg iemand zich hardop af.

Op de vraag van VVD-parlementariër Bart de Liefde of de vakbond bereid is om te praten over flexibilisering van de culturele sector, antwoordde FNV KIEM-voorzitter Joke Hubert, dat er met FNV KIEM altijd over van alles te praten is, maar dat elk onderwerp gezien moet worden in de brede context van voorwaarden in de betreffende sector.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ____    ___         ___         ___  
 | _ \\  / _ \\   ___   / _ \\   ___   / _ \\ 
 | |_| || / //\ \\  /  || | / \ ||  /  || / //\ \\ 
 | . // | ___ || | [] || | \_/ ||  | [] || | ___ ||
 |_|\_\\ |_|| |_||  \__ ||  \___//   \__ || |_|| |_||
 `-` --` `-`  `-`   -|_||  `---`    -|_|| `-`  `-` 
             `-`         `-`