/ Kiem Nieuws

RSS

Stopzetting subsidie leidt niet tot meer geld uit markt

dinsdag 25 januari 2011 / Redactie / geen reacties

Uit een inventarisatie van het ministerie van OCW blijkt dat van de 70 culturele instellingen die sinds 1 januari 2009 geen meerjarige rijkssubsidie meer krijgen, het merendeel is doorgegaan met kortlopende projectsubsidies van rijk, gemeenten en fondsen. Slechts twintig instellingen bestaan nog in ongewijzigde vorm. De overige zijn afgeslankt of leiden een marginaal bestaan.

Van de 70 muziek- en theatergezelschappen zijn 24 gestopt, waaronder de Theatercompagnie en Suver Nuver. Uit de inventarisatie blijkt dat vrijwel geen van de instellingen is overgegaan op particulier geld. De inventarisatie is gemaakt op verzoek van Kamerlid Martin Bosma (PVV), die er tijdens het Kamerdebat over de cultuurbegroting half december om had gevraagd.

Bron: Cultuurbeleid

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ____   _____  _  _   ___    _____  _  _  
 | _ \\  | ___|| | | | ||  / _ \\  / ___// | || | || 
 | |_| || | ||__  | |/\| || | / \ ||  \___ \\ | || | || 
 | . //  | ||__  | /\ || | \_/ ||  /  // | \\_/ || 
 |_|\_\\  |_____|| |_// \_||  \___//  /____//  \____// 
 `-` --`  `-----` `-`  `-`  `---`  `-----`   `---`