/ Kiem Nieuws

RSS

Platform Makers komt met alternatieven auteurscontractenrecht

maandag 27 december 2010 / Redactie / geen reacties

Platform Makers, waarbij FNV KIEM is aangesloten, vindt niet dat de versterking van de positie van ‘natuurlijke makers’ beperkt moet worden tot de traditionele mediasectoren. Dat stelt Platform Makers in een reactie op het advies van de Commissie Auteursrecht van 14 oktober. Platform Makers noemt het misleidend dat de Commissie doet alsof het kabinet bovenstaande opvatting huldigt.

De Commissie miskent volgens Platform Makers de dagelijkse praktijk van vele zelfstandige auteurs en uitvoerenden (zzp’ers) die voornamelijk in opdracht werken, door te stellen dat het auteursrecht niet van toepassing is op ‘opdrachtsituaties met als primair doel het gebruik door de opdrachtgever’.

Met deze opvatting treft de Commissie zelfstandigen zonder personeel extra hard omdat ze al dagelijks geconfronteerd worden met onredelijke en disproportionele voorwaarden, zoals het volledig afstaan van alle rechten zonder dat daar een billijke vergoeding tegenoverstaat. De Commissie sluit haar ogen voor de onredelijke voorwaarden die door opdrachtgevers (bedrijfsleven, overheid) aan zelfstandigen worden opgelegd. Iets wat op grote schaal voorkomt.op grote schaal voorkomende.

Het stoort Platform Makers dat de Commissie volledig voorbijgaat aan de mogelijkheid voor collectieve onderhandelingen. Platform Makers acht de bevoegdheid van organisaties van makers en uitvoerenden om collectief te onderhandelen over evenwichtige modelcontracten van groot belang voor de versterking van de contractuele positie van makers en uitvoerenden waar het auteursrechten betreft. Het is naar mening van het Platform Makers één van de belangrijkste handvatten uit het zogenaamde ‘voorontwerp’.

Een uitgebreide non-ususregeling, zoals voorgesteld door de commissie, biedt volgens Platform Makers geen alternatief voor ‘niet-overdraagbaarheid en periodieke opzegbaarheid’. Platform Makers deelt niet de mening dat de non-ususregeling voldoende waarborgen biedt, zoals de Commissie stelt.

Bovenstaand bericht is een onvolledige samenvatting van de reactie van Platform Makers. De uitgebreide en volledige reactie vind je onder onderstaande link. 
Lees hier de volledige en integrale reactie van Platform Makers

Het Advies van de Commissie Auteursrecht van 14 oktober 2010
Voorontwerp advies auteursrecht van de Commissie Auteursrecht
 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __  ______  _ __  ______       _____  
 | |/ // /_  _// | |/ // /_  _//  ____   | ___|| 
 | ' //  -| ||-  | ' //  -| ||-  |  \\  | ||__  
 | . \\  _| ||_  | . \\  _| ||_  | [] ||  | ||__  
 |_|\_\\ /_____// |_|\_\\ /_____// | __//  |_____|| 
 `-` --` `-----`  `-` --` `-----`  |_|`-`  `-----` 
                    `-`