/ Kiem Nieuws

RSS

Btw-verhoging podia uitgesteld

woensdag 22 december 2010 / Redactie / 3 reacties

De verhoging van de btw op toneel- en concertkaartjes is een half jaar uitgesteld. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan bezwaren van de Eerste Kamer. Staatssecretaris Weekers van Financiën (VVD) zei in de senaat dat de btw op theaterkaartjes pas op 1 juli 2011 wordt ingevoerd. De btw-verhoging op de aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen gaat wel op 1 januari in.

Een belangrijk bezwaar van de Eerste Kamer was dat een btw-verhoging vanaf 1 januari, midden in het theaterseizoen, de cultuursector hard zou raken. Een meerderheid in de Eerste Kamer had er voor gepleit om de verhoging van de btw pas op 1 september in te voeren. Dan begint het nieuwe theaterseizoen.

Inger Minnesma, bestuurder kunsten voor FNV KIEM, vindt het goed dat de bezuinigingsmaatregel is uitgesteld. “Een btw-verhoging zal het cultureel ondernemerschap en het eigen inkomen van kunstenaars onder druk zetten.”Onderzoek wijst uit dat er minder publiek naar de theaters komt als de kaartjes duurder worden.

Minnesma: “Kunst wordt duurder terwijl de beeldende kunst markt toch al ongezond is. De aankoop door particulieren zal stagneren. Subsidie-onafhankelijkheid is niet gebaat bij een verhoogd btw-tarief.”

Antiek en kunstvoorwerpen
Dat het uitstel van de btw-verhoging niet geldt voor de aankoop van antiek en kunstvoorwerpen schiet Minnesma in het verkeerde keelgat. "Dat is een teken van absolute minachting voor deze sector. Ook beeldend kunstenaars hebben projecten en verkopen die over de belastingjaren heen lopen. Voor hen zou het uitstel om die reden ook moeten gelden."

De verhoging van het btw-tarief van 6 naar 19 procent op voor concert- en theaterkaartjes is door het kabinet vastgelegd in het regeerakkoord. De VVD in de Tweede Kamer was nog wel bereid om naar alternatieven te kijken, maar gedoogpartij PVV was onverbiddelijk. Daarmee kwam invoering van een nieuw belastingplan, waarvan de btw-verhoging deel uitmaakte, in gevaar.

De Eerste Kamer liet het conflict hoger oplopen dan het kabinet leek te hebben voorzien. In een laatste poging om iets aan de btw-verhoging te doen, vroegen de senatoren gisteren zelfs premier Rutte om terug te komen van vakantie. Na koortsachtig overleg tussen kabinet en de Tweede Kamerfractievoorzitters van VVD, CDA en PVV ging Geert Wilders alsnog overstag. Daarmee was de angel uit het belastingplan gehaald en kon het door de senaat worden aangenomen.

Volgend seizoen
Volgen staatssecretaris Weekers zullen de kaartjes voor het volgende seizoen wel onder het hogere belastingtarief vallen. De voorverkoop voor kaartjes van voorstellingen in het najaar zal dan ook niet onder het oude tarief van 6 procent kunnen.

Veel hangt af van de verkiezingen voor de Provinciale Staten komend voorjaar. Als de huidige coalitie van VVD, CDA en PVV dan verzuimd om een meerderheid te behalen in de Eerste Kamer wordt het voor het kabinet moeilijk om het btw-plan uit te voeren en komt van uitstel misschien wel afstel

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 04 januari 2011 / Irene Helle

  Ja, het is diep triest dat de btw-verhoging voor beeldende kunst gewoon doorgaat. Juist nu marktwerking het toverwoord is in de kunstensector, betekent deze lastenverzwaring een nekslag voor heel veel beeldend kunstenaars, wiens financiële positie vaak al uitermate belabberd is. FNV KIEM is de afgelopen maanden constant in de weer geweest om te protesteren tegen de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector, waaronder de btw-verhoging. Om te beginnen met een debat in de Balie in Amsterdam op 24 september 2010. Vervolgens hebben we een petitie gestart, die meer dan 170.000 handtekeningen heeft opgeleverd. Deze hebben wij op 13 december jl. aangeboden in Den Haag. We waren medeorganisator van ‘Nederland schreeuwt om cultuur’, waar door het hele land is geprotesteerd tegen de bezuinigingen. En FNV KIEM heeft op 22 november jl. in de Heineken Music Hall de grote manifestatie tegen de culturele kaalslag georganiseerd, in samenwerking met Freek de Jonge. Onze leden, waaronder vele beeldend kunstenaars zijn bij deze acties betrokken geweest, evenals vele organisaties van beeldend kunstenaars, zoals de BBK, die hard hebben meegewerkt om deze bijeenkomsten tot een succes te maken en het protest te organiseren. En last but not least hebben wij in Den Haag lobbygesprekken gevoerd met bewindslieden van alle politieke richtingen om argumenten aan te dragen tegen de onzalige plannen van dit kabinet (afschaffen van de WWIK, verhoging van de btw en gemeentelijke bezuinigingen) Het verwijt dat wij 'niets doen' klopt dan ook niet. Dat we deze strijd voorlopig althans, verloren hebben is heel erg. Maar natuurlijk zetten wij onze strijd voor positieverbetering van de beeldende kunstenaars voort.

  Irene Helle, bestuurder FNV KIEM

 • zaterdag 01 januari 2011 / Henny van der Meer

  Ik ben al 25 jaar lid van de FNV kunstenbond en had het gevoel dat wij als individueel kunstenaar verenigd in een bond beter onze belangen konden behartigen. Wat schets mijn verbazing dat op een slinkse manier de beeldende kunstenaars gebruikt zijn als klapvee om de verhoudingen tussen de eerste kamer en de tweede kamer recht te zetten. Wat ik al mij de tijd dat de discussie speelde over de BTW ik niets gemerkt heb over de acties die de FNV heeft onder nomen. Ik en vele met mij. Wat hebben jullie gedaan? Het lijkt er op dat jullie geslapen hebben.
  Henny van der Meer beeldend kunstenaar

 • vrijdag 31 december 2010 / dick simonis

  Waar is de luide stem van FNV-Kiem, BBK en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen nu de beeldend kunstenaars (en galeries) als eerste beroepsgroep in Nederland gepakt gaan worden en moeten bloeden voor de bankencrisis?
  Een grof schandaal waarvoor een giga-vakbons als FNV-Kiem zich toch wel wat luider en beter had kunnen inzetten! Waar zijn jullie lobbyisten en juristen? Zeker skien en wandelen in de Ardennen, terwijl wij als bezetenen in een paar dagen onze prijskaartjes met 13% mogen verhogen!
  En dit is nog maar het begin. Kunst wordt in een paar maanden tijd van een linkse hobby tot een rechtse liefhebberij op de mijoenairsbeurs! Zo makkelijk gaat dat in Nederland als iedereen zijn bek houdt!

  dick simonis
  secretaris van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

 
 ____   _____  __  _   _____   _____   _____  
 | _ \\  | ___|| | || | || | ___|| / ____|| | ___|| 
 | |_| || | ||__  | '--' || | ||__  / //---`' | ||__  
 | . //  | ||__  | .--. || | ||__  \ \\___  | ||__  
 |_|\_\\  |_____|| |_|| |_|| |_____|| \_____|| |_____|| 
 `-` --`  `-----` `-` `-`  `-----`  `----`  `-----`