/ Kiem Nieuws

RSS

Onderhandelaarsakkoord cao Kunsteducatie

donderdag 23 december 2010 / Redactie / geen reacties

Na lang en moeizaam onderhandelen hebben de vakbonden, waaronder FNV KIEM op 17 november jl. een eindbod bij de werkgevers neergelegd omdat we geen voortgang meer zagen in verder praten. De reden daarvoor was dat de werkgevers vanaf de eerste onderhandeling kwamen met een reeks aan afbraakvoorstellen en de totale nullijn. Eigenlijk zelfs onder nul omdat de werkgevers voorstelden om de eindejaarsuitkering van 3 procent dit jaar niet uit te betalen vanwege de slechte vooruitzichten in de sector door de aangekondigde bezuinigingen.

Meer onderhandelingsruimte
De vakbonden hebben de onderhandelaars van de werkgevers tweemaal "teruggestuurd" naar hun achterban met de vraag om meer onderhandelingsruimte, maar beide keren leverde dat te weinig op om echt tot constructief onderhandelen te komen. De werkgevers stelden verslechteringen voor als afbouwen van de bovenwettelijke uitkering, schrappen van de 55+ regeling, beperken van de garantieregeling en niet uitbetalen van de eindejaarsuitkering. Deze verslechteringen zouden onze leden raken juist in een periode dat er reorganisaties plaatsvinden en ontslagen dreigen.

Eindbod vakbonden geaccepteerd
De vakbonden hebben er alles aan gedaan om deze verslechteringen tegen te houden en dat is gelukt. De werkgeversdelegatie heeft in de afgelopen weken het eindbod van de vakbonden voorgelegd aan hun achterban en heeft ons afgelopen dinsdag laten weten dat zij ons eindbod accepteren.

Wat houdt het eindbod in?
• Een verlenging van de huidige cao. De looptijd van de cao is van1 augustus 2010 tot en met 31 juli 2011.
• De cao SFKV (het Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming) wordt eveneens verlengd tot en met 31 juli 2011.
• Een structurele loonsverhoging van 1 procent per 1 januari 2011.
• Het instellen van een paritaire werkgroep die zich buigt over de nadere uitwerking, instrumentering, financiering en nakoming van een vitaliteitsbeleid voor de branche. Deze werkgroep dient haar werkzaamheden af te ronden voor 1 juni 2011.
• Afronding van een aantal langlopende protocolafspraken voor 1 april 2011.

FNV KIEM-bestuurder Tanja Magnée is van mening dat wij hiermee een goed resultaat hebben bereikt en leg dit resultaat met een positief advies aan de leden voor. Leden van FNV KIEM kunnen via www.fnv-kiem.nl/stemmen hun stem uitbrengen. De ledenraadpleging sluit op 31 december a.s. om 9.00 uur.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  ______  _____   ___   ____   _____  
 /_  _// /_  _// |__ //  / _ \\  | _ \\  | ___|| 
 `-| |,-  -| ||-   / //  | / \ || | |_| || | ||__  
  | ||   _| ||_  / //__  | \_/ || | . //  | ||__  
  |_||  /_____// /_____||  \___//  |_|\_\\  |_____|| 
  `-`'  `-----`  `-----`  `---`  `-` --`  `-----`