/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM wil randvoorwaarden scheppen voor kunstenaars

donderdag 09 december 2010 / Redactie / 2 reacties

FNV KIEM introduceert een aantal randvoorwaarden die de positie van beeldend- en podiumkunstenaars moeten verbeteren en de gevolgen van bezuinigingen mogelijk reduceren.

Petities
FNV KIEM stelt dat deze handvatten hard nodig zijn nu het ernaar uitziet dat kunstsubsidies aanzienlijk verminderen of voor een fors aantal gezelschappen, orkesten en instellingen zelfs helemaal wegvallen. Om de onvrede over de bezuinigingsplannen kracht bij te zetten overhandigt FNV KIEM samen met andere vertegenwoordigers uit de culturele sector maandag 13 december a.s. de petities tegen de bezuinigingen op cultuur aan staatssecretaris Zijlstra. Die petities zijn inmiddels door meer dan 170.000 mensen ondertekend.

Onevenredige bezuinigingen
FNV KIEM is niet tegen bezuinigen an sich. De vakbond is het oneens met de onevenredige aard van de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector. In de huidige vorm betekent dit een ware kaalslag en het ondermijnen van de positie van beeldend- en podiumkunstenaars in Nederland. FNV KIEM voorzitter Joke Hubert: “Als er geen randvoorwaarden komen waarmee kunstenaars zich kunnen wapenen in een meer geprivatiseerde sector, slaat het kabinet de sector met deze bezuinigingsplannen knockout.”

Succesvol ondernemerschap
In een tijd waarin de overheid financiering van de kunst en cultuursector meer wil overlaten aan de markt, is het scheppen van randvoorwaarden voor mensen die werken in de kunstsector van groot belang. Vooral voor succesvol ondernemersschap en het verwerven van een aanvaardbaar inkomen. De randvoorwaarden die FNV KIEM voorstelt, moeten mensen in de gelegenheid stellen om een beroepspraktijk op te bouwen en in stand te houden. 

Randvoorwaarden
Het plan van FNV KIEM bevat randvoorwaarden op verschillende terreinen waaronder educatie, inkomen, professionaliteit, ondernemerschap en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel).

Hoe ziet de markt er op dit moment uit?

Educatie

Het huidige niveau van kunsteducatie moet minimaal gehandhaafd blijven. Die sector kampt al jaren met bezuinigingen en de gemeenteraden bezuinigen verder. De kunsteducatie is van groot belang voor de toekomst van de kunstsector. Om het niveau te behouden (of te verbeteren) moet via speciale regelingen worden gegarandeerd dat er voor kinderen (basis- en middelbare school) geen drempel is om met een breed scala aan kunst in aanraking te komen en er actief aan deel te nemen.

Auteursrechtregeling
Daarnaast is het van belang om te zorgen dat (uitvoerende) kunstenaars wat verdienen aan de verkoop en het kopiëren van hun werk, door de volledige toepassing van de Thuiskopieregeling, en door het uitbreiden van de Auteurswet met de door het ministerie voorgestelde regeling auteurscontractrecht. Dit laatste is van belang omdat de ‘markt’ in de kunstensector nu al ernstig verstoord is. Artiesten en kunstenaars zijn op dit moment geen gelijkwaardige partij en zijn niet in staat om contracten af te sluiten waarbij voldoende rekening wordt gehouden met hun belangen. Deze situatie dreigt alleen maar erger te worden.

Frictiegelden
Er moeten voldoende frictiegelden zijn voor sociale plannen. Instellingen hebben hier veelal geen reserves voor. Hierdoor worden mogelijkheden voor kunstenaars om omgeschoold te worden of in een andere sector te gaan werken niet ondersteund, blijven de ex-medewerkers langer afhankelijk van uitkeringen en zal de inkomensachteruitgang onacceptabel groot zijn. “Daarnaast is het gevaar reëel dat geringe bezuinigingen onmiddellijk tot sluiting van instellingen leiden, doordat veel instellingen eigenrisicodrager zijn voor de werkloosheidswet. Bezuinigingen op personeel leiden (omdat de instelling de WW-uitkering zelf moet betalen) nauwelijks tot minder uitgaven” aldus FNV KIEM-bestuurder Caspar De Kiefte.

Ondernemerschap en zzp’ers
Voor het (fiscaal) stimuleren van investeringen in de sector door bedrijfsleven en particulieren moeten duidelijke en effectieve regelingen komen. Op dit moment is er daarvoor geen duidelijk plan.
Regels en wetgeving, die het optimaal functioneren van zzp’ers in de creatieve industrie belemmeren, moeten worden opgeheven. Dit kan bijvoorbeeld door voor verenigingen van auteurs en uitvoerende kunstenaars het recht te verankeren om met werkgeversorganisaties en wederpartijen collectieve afspraken te maken over ondermeer minimumtarieven.

De Kiefte: “Dit is een sector met een extreem hoog percentage zzp’ers en waarin men met een enorme passie werkt. Het werk is het leven en omgekeerd. De keerzijde daarvan is dat individuen nooit in staat zijn om afspraken te maken waarbij de belangen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in evenwicht zijn. De sector heeft zeer dringend behoefte aan regelingen die dit evenwicht helpt herstellen, en medewerking van de overheid is daarbij onmisbaar.”

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • donderdag 23 december 2010 / Irene Helle

  Je hebt helemaal gelijk. Het uitstel btw verhoging geldt niet voor aankoop van antiek- en kunstvoorwerpen.
  Dus de beeldend kunstenaars hebben hier niets aan en dat is triest. Het toont de minachting van deze regering voor de beeldende kunst. Ook beeldend kunstenaars hebben projecten en verkopen kunst die over de belastingjaren heen lopen.Dus precies dezelfde redenering als die doorslaggevend is geweest voor de podiumkunst gaat op voor de beeldende kunst. Het is daarom onrechtvaardig dat uitstel niet voor deze sector geldt.
  Wat kunnen we er nog tegen doen?
  Veel hangt af van de verkiezingen voor de Provinciale staten komend voorjaar. Als het VVD, CDA en PVV niet lukt om een meerderheid te behalen in de eerste kamer dan wordt het heel moeilijk om het btw- plan uit te voeren en komt misschien van uitstel afstel.

 • woensdag 15 december 2010 / Ardi Brouwer

  Als beeldend kunstenaar ben ik verbijsterd over hoe weinig protest ik hoor over de BTW-verhoging op kunstvoorwerpen. Vertegenwoordigers van podiumkunsten laten zich beter horen, en zo lukt het hun misschien om de BTW-verhoging (voorlopig) af te wenden. Voor kunstenaars als mijn collega's en ik is de BTW-verhoging rampzalig voor het inkomen. Als je je prijzen niet verhoogt houd je nóg minder aan een verkoop over. Als je je prijzen wél verhoogt is het maar zeer de vraag of je dan nog überhaupt verkoopt, de verkoop is toch al zo moeizaam sinds we in een crisis zitten.
  Korting op subsidies op kunst is niet de enige maatregel die ons hard treft. De BTW-verhoging komt daar nog eens bovenop als groot probleem! Maakt FNV Kiem dit aspect ook aanhangig bij de overheid?

 
 _  _  _  _  __  __   ___   _ __   ___  
| || | || | || | || \ \\/ //  / _ \\  | |/ //  / _ \\ 
| || | || | || | ||  \  //  / //\ \\ | ' //  | / \ || 
| \\_/ || | \\_/ ||  / . \\ | ___ || | . \\  | \_/ || 
 \____//  \____//  /_//\_\\ |_|| |_|| |_|\_\\  \___// 
 `---`   `---`  `-` --` `-`  `-` `-` --`  `---`