/ Kiem Nieuws

RSS

Onderhandelaarsakkkoord cao Nederlandse Podia

vrijdag 03 december 2010 / Redactie / geen reacties

Op 30 november jl. hebben de vakbonden, waaronder FNV KIEM weer cao-overleg gehad met de werkgevers. Dit traject had lange tijd had stilgelegen omdat de werkgevers geen aanleiding zagen het overleg opnieuw te starten. Tijdens het cao-overleg hebben wij constructief met de werkgevers gesproken en zijn wij uiteindelijk tot een onderhandelaarsakkoord gekomen, dat wij met een positief advies aan onze leden voorleggen.

Looptijd
Omdat wij pas laat in het jaar tot een akkoord zijn gekomen hebben wij een looptijd afgesproken van 1 januari 2010 t/m 31 december 2011. 
 
Eindejaarsuitkering
Wij hebben bereikt dat de eindejaarsuitkering met ingang van 2010 structureel wordt verhoogd met 0,5 procent. De eindejaarsuitkering komt daarmee op 1,65 procent. 
 
Loonparagraaf
De vakbonden hebben de structurele looneis ingetrokken vanwege de moeilijke omstandigheden waarin de sector zich bevindt. De vakbonden willen er alles aan doen om de werkgelegenheid in de sector te behouden. Om de weggevallen looneis te compenseren hebben wij afgesproken dat alle werknemers op 1 september 2011 een eenmalige uitkering van 400 euro ontvangen. 
 
Uitloopschaal
We hebben afgesproken dat  medewerkers die op 1 januari 2012 al vijf jaar aan het eindbedrag van hun salarisschaal zitten en ten minste voldoende functioneren een eenmalige netto gratificatie van 200 euro ontvangen. 

Functiegebouw
Het nieuwe functiegebouw wordt ingevoerd per 1 januari 2011.
 
Aanlooptredes
We hebben afgesproken dat de aanlooptredes per 1 januari 2011 worden geschrapt. 
 
Pensioenregeling
Het pensioenfondsbestuur Cultuur heeft werkgevers en vakbonden geadviseerd om over te stappen naar een andere pensioenregeling binnen het eigen pensioenfonds. Behoud van de huidige pensioenregeling zou leiden tot een sterke stijging van de pensioenpremies voor werkgevers en werknemers. Door de overgang naar een andere pensioenregeling betalen werkgever en werknemer voortaan ieder hetzelfde percentage aan pensioenpremie; in de huidige pensioenregeling betaalt de werknemer een hoger percentage pensioenpremie dan de werkgever. Omdat wij forse stijging van de pensioenpremies willen voorkomen en het belangrijk vinden dat werknemers geen hoger percentage betalen dan werkgevers, hebben wij overgang naar een andere pensioenregeling binnen pensioenfonds Cultuur per 1 januari 2011 afgesproken. Tijdens de ledenraadpleging die de vakbonden organiseren op 13 december a.s. zal PGGM nadere uitleg geven over de verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. 

Overige afspraken
Verder hebben wij een drietal protocolafspraken gemaakt die door cao-partijen voor 1 april 2011 afgehandeld zullen worden:

1. We gaan met de werkgevers een andere methode van ziekteregistratie afspreken. Wij zijn al langere tijd ontevreden over de manier waarop de ziekteuren nu worden geregistreerd. Er zijn al verschillende voorstellen uitgewisseld zonder tastbaar resultaat. We hebben nu afgesproken dat we voor april 2011 tot een andere methode komen.

2. De nieuwe pensioenregeling heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. We willen met de werkgevers onderzoeken of dit via een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden gerepareerd.

3. De werkgevers willen graag de tekst van de dispensatieregeling aanpassen. Zij willen hiermee de dispensatie voor toepassing van een ander pensioenfonds dan het verplicht gestelde pensioenfonds beter afbakenen.

Stemmen
Leden van FNV KIEM kunnen laten weten of ze instemmen met dit principeakkoord. Stemmen kan via www.fnv-kiem.nl/stemmen. Wel eerst inloggen. De ledenraadpleging sluit op 15 december a.s. om 12.00 uur.

Ledenvergadering
FNV KIEM en Abvakabo FNV organiseren een ledenvergadering waar uitleg zal worden gegeven over de nieuwe pensioenregeling en over het onderhandelaarsakkoord. Deze ledenvergadering vindt plaats op

maandag 13 december
13.00 tot uiterlijk 17.00 uur
Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht (ingang zit links naast C&A)

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ____   _____   _ _  __  __  _ _   ______ 
 | _ \\  | ___|| | \| || \ \\/ // | \| || /_  _// 
 | |_| || | ||__  | ' ||  \ ` //  | ' ||  -| ||- 
 | . //  | ||__  | . ||  | ||  | . ||  _| ||_ 
 |_|\_\\  |_____|| |_|\_||  |_||  |_|\_|| /_____// 
 `-` --`  `-----`  `-` -`   `-`'  `-` -`  `-----`