/ Kiem Nieuws

RSS

Buma/Stemra vraagt geen geld voor embedden muziek

donderdag 25 november 2010 / Redactie / geen reacties

Op 17 november jl. is aangekondigd dat Buma/Stemra in overleg met VNO/NCW en MKB-Nederland, weer van start gaat met de facturatie van achtergrondmuziek op websites. In 2010 zal het gebruik van muziek via embedded techniek niet in rekening worden gebracht. Voor 2011 zijn er nog geen afspraken gemaakt. In de verschillende media is de inhoud van de aankondiging niet correct opgepakt door verschillende media. Hieronder de reactie van Buma/Stemra op de berichtgeving.  

Zakelijke websites
Er worden in de berichtgeving twee dingen door elkaar gehaald. Namelijk het met VNO-NCW afgestemde tarief voor het gebruik van achtergrondmuziek op zakelijke websites en R/TV-licenties. Buma/Stemra wil ook benadrukken dat het hier nergens gaat over het factureren van particulieren danwel particuliere websites. Het gaat in beide gevallen om zakelijke websites. 

Soort gebruik van muziek
Het verschil zit in het soort gebruik van muziek op websites. Bij achtergrondmuziek is de rol die muziek op een site speelt secundair, bij de in het stuk genoemde portals vervult muziek een primaire functie. Deze portals dienen hier dan ook een R/TV-licentie voor af te sluiten, in dit geval ook voor het embedded gebruik van muziek. Het gaat hierbij om websites die door primaire inzet van muziek geld verdienen of meerwaarde creëren. 

Ter info hierbij de brief van VNO-NCW en Buma/Stemra: 

Auteursrecht voor gebruik van muziek op websites dient goed geregeld te worden!

07-10-2010 - Websites worden vaak ondersteund met muziek of geluidsfragmenten. Voor de openbaarmaking van muziek buiten de privésfeer is auteursrecht verschuldigd. Om die reden zullen eigenaars van websites waarop muziek is te beluisteren dit najaar worden benaderd door Buma/Stemra. Buma/Stemra zal een brief sturen aan deze website-eigenaar met de vermelding dat er muziek op de website is geconstateerd. Het betreft hier de zogenaamde achtergrondmuziek die dient ter verfraaiing of ondersteuning van de website. Buma/Stemra zal een tweetal mogelijkheden bieden om hiermee om te gaan.

1. Indien de website-eigenaar besluit om de muziek eraf te halen: de website-eigenaar meldt aan Buma/Stemra dat de muziek van de website verwijderd is. Er zal een eenvoudig antwoordformulier bij de brief gevoegd worden dat binnen 6 weken ingevuld naar Buma/Stemra moet worden gestuurd. De website-eigenaar zal dan geen factuur ontvangen. Indien de website eigenaar besluit alsnog de muziek terug te plaatsen is het belangrijk dat Buma/Stemra hiervan op de hoogte wordt gebracht.

2. De website-eigenaar wil de muziek op de website blijven gebruiken. In dat geval dient voor het gebruik van muziek een vergoeding betaald te worden aan de componist en tekstschrijver van deze muziek. Dat gebeurt door de aanschaf van een licentie. De website eigenaar hoeft dan niet te reageren. Na 6 weken zal Buma/Stemra automatisch overgaan tot het versturen van de licentie inclusief de factuur. Met de betaling van deze factuur aan Buma/Stemra wordt de licentie van kracht en is het gebruik van muziek op de website geregeld.

Tarief
Buma/Stemra heeft het bedrag voor een internetlicentie voor het jaar 2010 vastgesteld op € 330,00.

Aanpak besproken met VNO-NCW en MKB-Nederland
VNO/NCW, MKB-Nederland en Buma/Stemra hebben overlegd over deze wijze van aanpak. De administratieve last blijft op deze wijze beperkt. En omdat veel ondernemers zich er niet van bewust zijn dat auteursrecht betaald dient te worden voor een nieuwe openbaarmaking buiten de privésfeer - ook als het gaat om online activiteiten - is afgesproken een vooraankondiging te doen. Op die manier kunnen ondernemers het muziekgebruik op de website in overweging nemen.

Moet er ook vergoeding worden betaald voor embedded files?
Nee, auteursrechtelijke vergoeding voor het gebruik van achtergrondmuziek op internet door middel van 'embedded' files1 is na overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland voor 2010 van de baan. Partijen verschillen van mening over betalen voor embedded files en zullen daar nader overleg over voeren. De hier aangekondigde heffing voor achtergrondmuziek staat hier echter los van.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   _  _  __  __  ______  _____  
 /_____//  / _ \\ | || | || \ \\/ // /_____// | ___|| 
 `____ `  | / \ || | || | ||  \ ` //  `____ `  | ||__  
 /___//  | \_/ || | \\_/ ||  | ||  /___//  | ||__  
 `__ `   \___//  \____//   |_||  `__ `   |_____|| 
 /_//    `---`   `---`   `-`'  /_//   `-----` 
 `-`                   `-`