/ Kiem Nieuws

RSS

Trendrapportage SCP: de mediamix voor kunst

donderdag 10 december 2009 / Redactie / geen reacties

In het rapport geven de onderzoekers Andries van den Broek, Jos de Haan en Frank Huysmans een beeld van de ontwikkelingen in de cultuurdeelname sinds het midden van de jaren ’90. In de rapportage wordt ingegaan op trends in:

- de publieke belangstelling voor cultureel erfgoed en kunsten,
- het beoefenen van kunstdisciplines in de vrije tijd en
- het gebruik van gedrukte, audiovisuele en digitale media.

De kunst om kunst te vinden
Bij de publieke omroep is het de kunst om er kunst te vinden. Dat is in één zin de samenvatting van de kritiek die de afgelopen jaren op het gesubsidieerde deel van ons omroepbestel is geuit. Kunst zou zijn verbannen naar de randen van de nacht, programma’s over serieuze literatuur zijn er niet meer, en kunst en cultuur zouden sowieso een te klein publiek trekken om in de jacht op de marktaandelen interessant te zijn. In de geschreven pers hadden vooral literatuurliefhebbers het zwaar. Eerst verdween de Republiek der Letteren als zelfstandig onderdeel van Vrij Nederland, gevolgd door Cicero (de Volkskrant) als apart katern. Op internet groeide en bloeide intussen van alles, maar daarvan was de vraag hoe degelijk, betrouwbaar en vooral artistiek verantwoord het was.

Landelijk surveyonderzoek
In de SCP-publicatie ‘Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars’ (pp.107-100) zijn de verschuivingen in mediagebruik voor kunst en cultuur in kaart gebracht. In het landelijke surveyonderzoek van eind 2007 is onder meer gevraagd hoe vaak men gedrukte media, radio en televisie en internet gebruikt als bronnen van informatie voor vijf kunstvormen: beeldende kunst, architectuur, theater, boeken en film. Voor radio en televisie was dezelfde vraag al in 1995 gesteld, zodat we konden nagaan in hoeverre de omroep in de gunst van gebruikers is gedaald als gevolg van de opkomst van internet.

Lees meer op de site van het Ministerie van OCW

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ___   ______  _____  _  _   _____  
 / ____||  / _ \\  /_____// | ___|| | | | || | ___|| 
/ //---`' / //\ \\ `____ `  | ||__  | |/\| || | ||__  
\ \\___  | ___ || /___//  | ||__  | /\ || | ||__  
 \_____|| |_|| |_|| `__ `   |_____|| |_// \_|| |_____|| 
 `----` `-`  `-` /_//   `-----` `-`  `-` `-----` 
           `-`