/ Kiem Nieuws

RSS

Btw op podiumkunsten toch omhoog

donderdag 18 november 2010 / Redactie / 3 reacties

De VVD legt zich erbij neer dat de btw op podiumkunsten wordt verhoogd van 6 naar 19 procent. Gedoogpartij de PVV bleek niet bereid om het kabinetsvoorstel aan te passen. De PvdA en D66 hebben harde kritiek op het besluit van de VVD.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 14 december 2010 / Pim Wever

  "Het volgende bericht ontving ik via een (professionele-) bron op gebied van belastingen:

  In geval van levering van een kunstvoorwerp door een kunstenaar, is de btw verschuldigd door de kunstenaar tegen het tarief dat van toepassing is op het tijdstip waarop de levering wordt verricht. Wordt de levering verricht in 2010, dan is 6% btw verschuldigd; wordt de levering verricht in 2011, dan zal 19% btw verschuldigd zijn. Dit volgt artikel XIXA, lid 2 van het gewijzigd voorstel van wet van 18 november 2010, Kamerstuk 32 504 A (Belastingplan 2011).

  Wanneer reeds in 2010 een aanbetaling wordt gedaan voor de levering van een kunstwerk in 2011, dan is de kunstenaar in geval van een tariefsverhoging per 1 januari 2011 daarover 19% btw verschuldigd.

  Hoewel bij btw-tariefswijzigingen een overgangsregeling kan worden getroffen, is dit, in tegenstelling tot de btw op toegangskaarten voor podiumkunsten, voor de levering van kunstvoorwerpen door kunstenaars zelf niet gebeurd."

  Ondergetekende werkt aan opdrachten die gemiddeld een wat langer traject hebben. Hetzelfde zal gelden voor veel andere kunstenaars. Het bovenstaande komt neer op het feit dat ik dus over de voorschotten voor het vele werk, dat ik reeds in 2010 voor lopende opdrachten heb verricht, ook nog eens 19% btw moet gaan betalen, omdat een opdracht pas afgerond kan zijn in 2011.
  De offertes voor deze opdrachten zijn ruim voor de beslissingsrondes van de 'regering', geaccordeerd door opdrachtgevers.

  Misselijk makend noem ik het, dit moet opgelost worden. Ik ben bereid 19% btw te gaan betalen als het nu eenmaal moet, maar deze regeling doet kunstenaars én opdrachtgevers, in een soortgelijke situatie, werkelijk onrecht aan.
 • vrijdag 19 november 2010 / Marinus Links

  Ik kan wel merken dat de slechte berichten invloed hebben en mijn Nederlands er onder lijdt. Graag een correctie in mijn eerder gestuurde en geplaatste reactie. Desastreuse moet worden desastreuze. Wat dit woord alleen al niet aanricht...

 • vrijdag 19 november 2010 / Marinus Links

  DESASTREUSE BESLISSING
  voor zeer veel kleine zelfstandige podiumkunstenaars.
  Het hoge BTW tarief moet nu aan iedereen worden doorberekend. Hierbij denk ik aan ZZP-ers die van de kleine ondernemingsregeling gebruik maken en onder de BTW grens blijven. Door met het 19% tarief boven die grens te komen, moeten alle opdrachtgevers, o.a. leerlingen in een combinatie podiumuitvoerende / lespraktijk, BTW betalen. Gevolg is dat zij afhaken of je de BTW voor eigen rekening moet nemen. 19% minder inkomsten! De door de ZZP-er terug te ontvangen BTW zal dit niet snel compenseren als je niet enorme bedrijfskosten hebt. Dit alles kan een vermindering van inkomsten van duizenden Euro per jaar betekenen waardoor je niet meer voldoende inkomen hebt en als vakmens en ondernemer onder de armoedegrens komt.
  Dit besluit is niet alleen cultuurbezuiniging maar ook ondernemersvernietiging. Mensen die al eerder, vaak noodgedwongen, hub eigen verantwoordelijkheid hebben genomen. Die iets hebben gedaan wat deze regering propageert maar in er in werkelijkheid nu nog eens voor worden gestraft. Dit is de realiteit.
  Het lijkt mij dat de kleine ondernemingsregeling geheel moet worden aangepast om te voorkomen dat nog meer vakmensen en ondernemers, met tientallen jaren ervaring en maatschappelijke en culturele inzet, het bijltje erbij neer moeten leggen.

 
__  __  _____   _____  _  _  _____    ___  
\ \\ / // | ___||  / ___// | || | || | __ \\  / _ \\ 
 \ \/ //  | ||__   \___ \\ | || | || | | \ || / //\ \\ 
 \ //  | ||__   /  // | \\_/ || | |__/ || | ___ ||
  \//   |_____|| /____//  \____// |_____// |_|| |_||
  `   `-----` `-----`   `---`  -----`  `-`  `-`