/ Kiem Nieuws

RSS

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor Nederlanders

vrijdag 05 november 2010 / Redactie / geen reacties

Kunst en cultuur zijn belangrijke onderdelen van ons leven. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat kunst en cultuur voor iedereen van belang is. En bijna iedereen vindt het belangrijk dat kinderen daarmee in aanraking komen. 71% vindt bovendien dat de overheidsuitgaven aan kunst en cultuur niet te hoog zijn. Hieruit blijkt dat het draagvlak voor kunst en cultuur bij het Nederlandse publiek groter is dan algemeen wordt aangenomen.

Rol en betekenis kunst en cultuur
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van de stichting Cultuur-Ondernemen, naar de rol en betekenis van kunst en cultuur in het dagelijkse leven van de Nederlandse bevolking. Hierbij is gekeken naar kunst en cultuur in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen naar klassieke muziek en museumbezoek, maar bijvoorbeeld ook naar popmuziek en film. Het onderzoek vond plaats in augustus 2010 en werd gehouden onder een representatieve doelgroep van 1.300 Nederlanders tussen de 15 en 80 jaar.

Belang kunst en cultuur erkend
Het algemeen belang van kunst en cultuur wordt in hoge mate erkend. Dit blijkt uit de volgende cijfers:
- 96% van de Nederlanders waardeert het dat anderen creatief bezig zijn.
- 93% vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur.
- 89% vindt dat kunst en cultuur voor iedereen is.
- 71% vindt dat de uitgaven van de overheid aan kunst en cultuur precies goed of te laag zijn.
- 65% is erg geïnteresseerd in geschiedenis.
- 64% vindt dat kunst en cultuur even belangrijk zijn als sport en onderwijs.
- Met name voor jongeren is de definitie van kunst en cultuur van belang: wanneer daaronder bijvoorbeeld ook popmuziek en film wordt verstaan, stijgt het percentage jongeren dat kunst persoonlijk belangrijk vindt van 41% naar 54%.
- De groep die niet geïnteresseerd is in kunst, is sterk gedaald: van 26% in 2007 tot 14% in 2010.

Bron: www.cultuur-ondernemen.nl

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
       ___   _  _   _____   _ _   ______ 
  ___   / _ \\ | || | || | ___|| | \| || /_  _// 
  /  || / //\ \\ | || | || | ||__  | ' ||  -| ||- 
 | [] || | ___ ||| \\_/ || | ||__  | . ||  _| ||_ 
  \__ || |_|| |_|| \____//  |_____|| |_|\_|| /_____// 
  -|_|| `-`  `-`  `---`  `-----`  `-` -`  `-----` 
   `-`