/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuw kabinet brengt grote culturele kaalslag

vrijdag 01 oktober 2010 / Redactie / geen reacties

Het nieuwe kabinet wil 200 miljoen bezuinigen op kunst & cultuur. Omdat erfgoed en de bibliotheken worden ontzien, komt deze bezuiniging extra hard terecht bij de kunstenaars, uitvoerende kunstenaars en instellingen die vandaag de dag actief zijn in de muziek, theater- en filmproductie.

Andere bezuinigingen
- De succesvolle kunstenaarsbijstandsregeling WWIK (94% van de gebruikers heeft na gebruikmaking van de regeling een renderende beroepspraktijk en is uitkeringsonafhankelijk!) wordt afgeschaft, zodat het veel moeilijker wordt voor pas afgestudeerde artiesten en kunstenaars om een succesvolle start te maken.
- En er komt er een btw-verhoging op toegangskaartjes van 6% naar 19%. De eerste 13% kostenverhoging voor toegangskaarten en aanschaf van kunst is dan meteen een feit, zonder dat dit enig effect heeft op de eigen inkomsten van de instelling/kunstenaar. Wil men een eerste klein begin maken met het compenseren van de teruglopende subsidie door middel van hogere eigen inkomsten, dan zullen de toegangskaarten en het te verkopen werk op zijn minst 25% duurder moeten worden.
- Daarnaast wordt ook de cultuurkaart afgeschaft, waarmee een eerste klap wordt toegebracht aan het ontwikkelen van kennis en draagvlak voor kunst en cultuur onder jongeren. Hier bovenop volgen nog bezuinigingen op gemeentelijk niveau, waarmee onder andere schouwburgen, concertzalen, muziekscholen en centra voor de kunsten zullen worden getroffen.
- De publieke omroep krijgt te maken met bezuinigingen van 200 miljoen euro. Het Muziekcentrum van de Omroep wordt afgeschaft.

Grote culturele kaalslag
FNV KIEM-voorzitter Joke Hubert: “Het is belachelijk dat de WWIK wordt afgeschaft. Kunst en cultuur worden onevenredig zwaar getroffen en het kabinet gaat compleet voorbij aan de waarde die kunst en cultuur heeft. Er is sprake van een grote culturele kaalslag.” Aan de wijze waarop Wilders sprak over het feit dat de kunstbobo’s nu een paar honderd miljoen moeten inleveren, blijkt dat het een bezuiniging uit rancune betreft, die er helemaal aan voorbij gaat dat kunst en cultuur niet bestaan voor ‘kunstbobo’s’, maar dat het een belangrijke rol speelt in de samenleving, dat een groot deel van de Nederlanders er plezier aan beleven, en dat het ook nog eens van een enorme economische waarde is.

Subsidies
Bij verstrekking van subsidies wordt voortaan eerst gekeken naar de mogelijkheden eigen inkomsten te verwerven en er komt meer aandacht voor de verdiencapaciteit van cultuur. Kunst en cultuur komt, in weerwil van de wens van politiek én de sector, verder van het volk af te staan, en het wordt meer en meer iets dat alleen de rijkeren zich nog kunnen permitteren.

FNV KIEM zal zich blijven verzetten tegen deze buitenproportionele bezuinigingen en maakt zich hard voor het terugdringen van de bezuinigingen tot een aanvaardbaar en evenredig niveau. Al meer dan 40.000 mensen ondertekenden inmiddels de petitie op www.stopculturelekaalslag.nl.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
__  __   ___   ______  ______  ____   _____  
\ \\ / //  / _ \\  /_____// /_  _// | _ \\  | ___|| 
 \ \/ //  / //\ \\ `____ `  -| ||-  | |_| || | ||__  
 \ //  | ___ || /___//   _| ||_  | . //  | ||__  
  \//  |_|| |_|| `__ `   /_____// |_|\_\\  |_____|| 
  `   `-`  `-` /_//   `-----`  `-` --`  `-----` 
           `-`