/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM komt op voor belangen van kunstenaars in Bos en Lommer

donderdag 17 september 2009 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de kunstbroedplaats in het voormalige HTS gebouw aan de Wiltzanghlaan. Momenteel huren ongeveer 20 kunstenaars een atelier in het complex, dat nog in het bezit is van het Stadsdeel Bos en Lommer. De kunstenaars zijn erg boos aangezien het Stadsdeel de bestaande huur- en bestemmingsverplichting niet wil nakomen. Vele kunstenaars vrezen hierdoor hun atelier te verliezen, met alle gevolgen van dien. Er zijn kennelijk voornemens om het complex te verkopen in de nabije toekomst waardoor de belangen van het huurderscollectief onder vuur komen te liggen.

Vorige week zijn de betrokken kunstenaars, FNV KIEM en Projectbureau Broedplaatsen voor een overleg samengekomen. De onzekerheid over het ateliergebruik duurt immers maar voort. In een verklaring dringen de huurders er sterk op aan dat zij een nieuw contract willen ontvangen. Dit contract dient gebaseerd te zijn op de afspraken die gemaakt zijn met Bureau Broedplaatsen. Daarom willen zij o.a. zwart op wit de garantie krijgen dat het HTS complex tot en met 2014 haar bestemming als broedplaats behoudt. Een aanbod dat daarop aansluit dient aan de kunstenaars te worden voorgelegd, vindt ook FNV KIEM.

In een opvolgend gesprek tussen de heer Visser van het Stadsdeel, Joop Spaargaren, jurist van FNV KIEM die de belangen van de huurders verdedigt, en twee direct betrokken kunstenaars, kwam aan het licht dat het stadsdeel in de nabije toekomst het complex definitief van de hand wil doen. Hiermee zouden de belangen van het huurderscollectief in gevaar komen. Het Stadsdeel komt in dat geval uit onder de huur- en bestemmingsverplichtingen aangezien zij in het geval van verkoop geen eigenaar meer is. Deze situatie is volgens de vakbond onaanvaardbaar en wil dan ook zo snel mogelijk met de betrokken partijen in gesprek om het behoud van de kunstbroedplaatsen veilig te stellen, en meer specifiek uiteraard die van de huidige atelierhuurders.

“Wij blijven de belangen van onze leden behartigen en dus eisen wij dat de betrokken kunstenaars goede, betaalbare ateliers behouden. Dit betekent dat wij binnenkort met zowel het Stadsdeel als het Projectbureau Broedplaatsen rond de tafel willen om voor de ontstane situatie een oplossing te vinden,” aldus Irene Helle, bestuurder Kunsten van FNV KIEM.

Daarnaast constateren de kunstenaars en FNV KIEM dat de service, het onderhoud en de veiligheid van het pand veel te wensen overlaat. Ook de communicatie over het beheer van het pand verloopt stroef. FNV KIEM verwacht dat het Stadsdeel haar verantwoordelijkheid neemt om dit te verbeteren.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   ______   ______  ______  __  __ 
 /_____//  / _ \\ |   \\ /_  _// /_  _// \ \\/ // 
 `____ `  | / \ || | -- //  -| ||-  `-| |,-  \ ` // 
 /___//  | \_/ || | -- \\  _| ||_   | ||   | ||  
 `__ `   \___// |______// /_____//  |_||   |_||  
 /_//    `---`  `------`  `-----`   `-`'   `-`'  
 `-`