/ Kiem Nieuws

RSS

Expertmeeting: Maak ruimte voor collectief onderhandelen van zzp'ers in kunsten en creatieve industrie

dinsdag 17 mei 2016 / Redactie / geen reacties

'Het huidige mededingingsrecht belemmert vrije onderhandelingen door zelfstandigen en is mede-verantwoordelijk voor hun slechte positie in de culturele sector.' Over die stelling gaat de expert-meeting van FNV KIEM op dinsdag 31 mei in Nieuwspoort aan de vooravond van een overleg in de Tweede Kamer.

 

Vakbond FNV KIEM verenigt zowel werknemers als zelfstandigen in de creatieve sector. De bond vecht al jaren voor het recht op collectief onderhandelen van zelfstandigen, dat belemmerd wordt door het mededingingsrecht en de houding van de overheid. Vorig jaar won de bond de rechtszaak over tariefafspraken voor zelfstandige orkestmusici (remplaçanten).

 

'Onmogelijk om op te komen voor tarieven'

Wetgeving die bedoeld is om consumenten te beschermen tegen kartels, maakt het voor zelfstandige professionals in de cultuursector onmogelijk om samen op te komen voor leefbare tarieven. Dit ondergraaft hun arbeidsmarktpositie omdat ze individeel een te zwakke onderhandelingspositie hebben.
 

Waar dit toe kan leiden, wordt in schrille kleuren geschetst in de Arbeidsmarktverkenning van de SER (Sociaal Economische Raad) en de Raad voor Cultuur (RvC): een dramatische verslechtering van de positie van werkenden in de sector, waardoor op sommige plekken letterlijk armoede geleden wordt. De SER en de Raad voor Cultuur constateren dat de onderhandelingspositie van werknemers en zzp’ers zwak is.


 

 

 

 

CONTENT IS KEY, IN HET BELANG VAN CONSUMENTEN VERDIENEN CREATIEVE ZZP’ERS MEER RUIMTE EN BESCHERMING

 

Ankers in cao en richtlijnen voor honoraria


Op donderdag 2 juni bespreekt de Tweede Kamer de Arbeidsmarktverkenning. FNV KIEM bepleit meer ruimte voor collectief onderhandelen van zelfstandigen. Daarmee wordt de sociale dialoog versterkt en invulling gegeven aan goed opdrachtgeverschap – tevens een belangrijke wens van minister van Cultuur Jet Bussemaker.


Een fatsoenlijke vergoeding, verankerd in cao’s en richtlijnen voor honoraria zijn een uitstekende vertaling van goed opdrachtgeverschap. Hiervoor is in de eerste plaats nodig dat de politiek en de ACM (Autoriteit Consument en Markt) hiervoor meer ruimte bieden binnen de huidige regels.


Op dinsdag 31 mei van 16.00 tot 17.00 uur organiseert FNV KIEM in Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag een expertmeeting.

Met

- Prof. mr. P. B. Hugenholtz (over het specifieke karakter van de rechtspositie van werkenden in de creatieve sector)

- Prof. dr. S. de Vries, hoogleraar EU interne-marktrecht en grondrechten (over de mogelijkheden voor het vergroten van collectieve onderhandelingsmacht voor werkenden in de culturele sector)

- FNV KIEM bestuurder mr Caspar de Kiefte (over inzichten en oplossingen vanuit Nederlandse en Europese makers)

Moderator: Jan Paternotte.

 

Wil je de expertmeeting bijwonen? Meld je dan via mail aan bij Saar Francken (saar@saarfrancken.nl).

Illustratie: Keefer

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____    ___   _  _   ___   __  __   ___  
| __ \\  / _ \\ | \ / ||  / _ \\  \ \\/ //  / _ \\ 
| | \ || | / \ || | \/ || | / \ ||  \  //  | / \ || 
| |__/ || | \_/ || | . . || | \_/ ||  / . \\  | \_/ || 
|_____//  \___// |_|\/|_||  \___//  /_//\_\\  \___// 
 -----`   `---`  `-` `-`  `---`  `-` --`  `---`