/ Kiem Nieuws

RSS

Open brief aan werkgevers in de kunsteducatie

maandag 22 juni 2015 / Redactie / geen reacties

Beste werkgevers,

 

In de afgelopen weken hebben FNV KIEM en Ntb samen actie gevoerd tegen het principeakkoord tussen Cultuurconnectie en AVV.

 

Ten eerste omdat AVV een niet-representatieve partij is in de kunsteducatie. AVV vertegenwoordigt (zo goed als) geen leden in de kunsteducatie, terwijl FNV KIEM en Ntb duizenden leden vertegenwoordigen.

 

Door een principeakkoord af te sluiten met AVV zet de onderhandelingsdelegatie van Cultuurconnectie niet alleen ons persoonlijk, maar vooral ook onze leden (dus uw werknemers) aan de kant.

 

FNV KIEM en Ntb onderhandelen al 29 jaar over de cao Kunsteducatie. In die jaren zijn de onderhandelingen soms stroef verlopen, maar we zijn er altijd samen uit gekomen en kwamen steeds tot cao-afspraken waar zowel werkgevers als werknemers zich in konden vinden.

 

Ten volle bereid

Ten tweede omdat FNV KIEM en Ntb ten volle bereid waren om tot goede afspraken te komen in het belang van onze leden, de werknemers én de sector kunsteducatie.

 

Wij hadden op 15 april al een akkoord over gebruik maken van de overgangsregeling ketenbepaling, het in lijn brengen van bepaalde cao-artikelen met de Wet Werk en Zekerheid en de afspraken die voortvloeien uit het Sociaal Akkoord. Ook waren we bereid om goede afspraken te maken over de BWU.

 

Desondanks koos de onderhandelingsdelegatie van Cultuurconnectie ervoor om niet verder met ons te praten en de gesprekken voort te zetten met AVV, een vakbond zonder draagvlak in de sector kunsteducatie.

 

In de communicatie vanuit Cultuurconnectie valt ons op dat Cultuurconnectie heel stellig is in haar uitspraak dat een cao met AVV gaat gelden voor alle werknemers in de sector.

 

Dat is echter niet juist.

 

Een cao met AVV geldt alleen voor leden van de AVV en voor de werkgevers die lid zijn van Cultuurconnectie. Die cao geldt dus niet voor de leden van FNV KIEM en Ntb, ook al hebben zij in hun arbeidsovereenkomst een incorporatiebeding staan.

 

FNV KIEM en Ntb hebben hierover advies gevraagd aan een gerenommeerd extern advocatenbureau  en zijn dus niet alleen op hun eigen juristen af gegaan. Zowel de externe jurist als onze eigen juristen zijn het erover eens dat er voldoende jurisprudentie beschikbaar is om te onderbouwen dat een cao met AVV niet geldt voor onze leden.

 

Zo nodig zullen wij de aanspraak van onze leden op de cao Kunsteducatie 2014-2015 juridisch afdwingen.

 

Twee verschillende cao's

Wij maken ons zorgen, dat werkgevers zich onvoldoende bewust zijn van het risico dat ze lopen als het principeakkoord met AVV definitief wordt.

 

De werkgevers zullen dan namelijk vanaf 1 juli a.s. twee verschillende cao’s moeten toepassen op hun werknemers.

 

Dat zal tot veel administratie leiden en niet in het belang zijn van organisaties die al moeite genoeg hebben om het hoofd boven water te houden.

 

Wij vinden het een ernstige zaak dat de onderhandelingsdelegatie van Cultuurconnectie onjuiste informatie verstrekt over het verloop van de gesprekken met FNV KIEM en Ntb. Wij worden neergezet als onbetrouwbare onderhandelaars die niet komen opdagen en dat is feitelijk onjuist.

 

Wij hebben ruim op tijd duidelijk gemaakt dat wij niet aan gesprekken met AVV aan tafel zouden deelnemen. Als de onderhandelingsdelegatie van Cultuurconnectie ons vervolgens toch uitnodigt voor gesprekken met AVV, kunnen ze dus niet verbaasd zijn dat wij niet komen.

 

De onderhandelingsdelegatie van Cultuurconnectie dreigt vanaf het eerste gesprek op 2 december 2014 (een Benen-op-Tafel overleg en dus géén onderhandeling) al met het afsluiten van een cao met een externe partij. De delegatie wilde ons op die manier dwingen een handtekening te zetten onder hun eisenlijst. Onderhandelen over een cao is een serieuze zaak en vereist open en eerlijk overleg, geen dictaten en dreigementen.

 

Volgens de delegatie van Cultuurconnectie kwamen FNV KIEM en Ntb pas met een tegenvoorstel toen zij al met AVV om tafel zaten. Dat is niet juist, tenzij de delegatie van Cultuurconnectie al vóór 15 april met AVV in gesprek was.

 

Tegenvoorstel van de bonden

Direct na afloop van de besprekingen op 15 april hebben wij telefonisch en schriftelijk een tegenvoorstel ingebracht, dat volgens ons de door de werkgeversdelegatie genoemde problemen kon oplossen.

 

Ons tegenvoorstel hield in dat wij bereid waren de BWU om te zetten in een zogenaamde “gelijkwaardige voorziening” conform de WWZ. De werkgever berekent dan op moment van ontslagaanzegging voor de individuele werknemer de hoogte en duur van de BWU en de hoogte van de transitievergoeding. De werknemer kan vervolgens zelf een keuze maken voor óf maandelijks uitbetalen van de BWU óf uitbetaling van de transitievergoeding.

 

Ons tegenvoorstel draagt zo bij aan het voorkomen van faillissementen in de sector, omdat de liquiditeitspositie van een organisatie minder te lijden heeft van maandelijks uitbetalen van de BWU dan van het in een (of twee) keer uitbetalen van de transitievergoeding.

 

Het was dus niet onze bedoeling om de werkgevers op te zadelen met zowel de BWU als de transitievergoeding. Wij weten immers als geen ander hoe zwaar KE-organisaties het hebben als het om liquiditeit gaat.

 

Dubbele betalingsverplichting 

Echter, als de cao met AVV doorgaat en de cao Kunsteducatie 2014-2015 voor de leden van FNV KIEM en Ntb blijft nawerken, en als het overgangsrecht transitievergoeding na 1 juli 2016 niet wordt verlengd, dan ontstaat er een dubbele betalingsverplichting bij ontslag van onze leden. Zij hebben dan vanaf 1 juli 2016 zowel recht op de BWU op grond van nawerking van de cao Kunsteducatie 2014-2015 als op uitbetaling van de transitievergoeding.

 

Wij realiseren ons dat zo’n dubbele betalingsverplichting ernstige gevolgen kan hebben voor de hele sector. Dat is natuurlijk niet wat wij willen. Wij willen gewoon een cao afspreken met de werkgevers verenigd in Cultuurconnectie en we zijn nog steeds bereid om dat vóór 1 juli a.s. te doen, desnoods via een “one issue” cao om de overgangsregeling ketenbepaling in ieder geval op tijd veilig te stellen .

 

Met vriendelijke groet,

Tanja Schrijver, FNV KIEM

Hans Stap, Ntb (Nederlandse Toonkunstenaarsbond)

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _  _  _   _____  _  _  __  _  __  __ 
| || | || | || | || |__ // | || | || | || | || \ \\/ // 
| || | || | || | ||  / //  | || | || | '--' ||  \ ` // 
| \\_/ || | \\_/ ||  / //__ | \\_/ || | .--. ||  | ||  
 \____//  \____//  /_____|| \____// |_|| |_||  |_||  
 `---`   `---`  `-----`  `---`  `-` `-`   `-`'