/ Kiem Nieuws

RSS

Modernisering Nederlandse Orkesten: Hoe nu verder?

woensdag 09 juni 2010 / Redactie / 1 reactie

De onderhandelingen over de modernisering van de cao Nederlandse Orkesten verloopt alles behalve soepel. Op 3 juni ontving FNV KIEM een brief van de werkgeversorganisatie NAPK (voorheen CNO) waarin zij formeel de onderhandelingen opschorten. De werkgevers geven in hun brief aan alle gedane voorstellen in te trekken en de komende maanden te willen gebruiken voor oriëntatie op mogelijke oplossingen. Daarin nemen zij de “dan ontstane politiek bestuurlijke verhoudingen in Nederland en de gevolgen voor de cultuursector in het algemeen en die van de sector orkesten in het bijzonder” mee. Een verlenging van de huidige cao zien de werkgevers niet zitten.

Het overleg spitste zich vooral toe op het regelen van de inzetbaarheid en het inlopen van de salarisachterstand. “Helaas kwamen werkgevers in hun plannen niet verder dan het schrappen van erg grote delen uit de huidige cao en dan met name die delen die gaan over “rechten” van de werknemer. Hiervoor in de plaats kwamen verdere verplichtingen voor de werknemer en dat was dan kort gezegd het voorstel voor een nieuwe cao van de werkgevers,” zegt bestuurder Martin Kothman van FNV KIEM.

“Wij hebben een nog onderhandelbaar meerjarenplan voorgesteld om tot een inhaalslag van de salarisachterstand te komen en tegelijkertijd binnen reële grenzen ook meer flexibiliteit/productie realiseren. We zouden dan met dit gezamenlijke goed onderbouwde plan naar de overheid willen stappen. Dat werkgevers weigeren hierin mee te gaan omdat zij het niet eens zijn met de door ons vastgestelde salarisachterstand. Wel hebben werkgevers samen met de werknemers het Visiedocument “We gaan het verdienen, we zijn het waard” opgesteld waarin duidelijk staat dat het absoluut noodzakelijk is die achterstand in te halen,” vertelt Kothman, maar de werkgevers hebben aangegeven het voorgestelde salaris van de werknemers ‘werkelijk absurd’ te vinden.

Over de inzetbaarheid van musici zijn beide partijen het ook niet eens. `Eigenlijk komt het er in het kort op neer dat werkgevers 24 uur per dag, 7 dagen per week en gedurende 49 weken per jaar over musici willen kunnen beschikken. Het gegeven dat musici kennelijk ook tijd moeten hebben om een privéleven te hebben, te studeren en uit te rusten wordt simpelweg afgedaan met de mededeling: “Vertrouw ons nu maar, we zullen heus geen misbruik van de situatie maken”. Tijdens de ledenvergaderingen in het land hebben we vastgesteld dat musici zeggen: Vertrouwen is goed maar een goede beschermende cao is beter,” aldus Kothman.

En daarmee lijken beide partijen niet dichter tot elkaar te komen. “Ik wil graag de mening van de leden weten over dit onderwerp en nodig de leden dan ook uit om een reactie achter te laten,” aldus Kothman.
Lees voor meer informatie ook onderstaande documenten.

Achtergrondinformatie
Vergelijking arbeidsvoorwaarden oud en nieuw

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • maandag 14 juni 2010 / Saskia Bos

  Dank voor de uitstekende en uitgebreide info rond de modernisering CAO orkesten! Schokkend om te lezen hoe werkgevers zeker niet in het belang van hun eigen musici deze absurde voorstellen doen. Hoewel ik mijzelf een toegewijd en trouw musicus vind heeft HGO nooit de daarbij horende periodieken uitgekeerd, dat ben ik blijkbaar niet waard. Mijn salaris loopt dus inderdaad 36,1 % achter en dat zal gelden voor veel van mijn collega's in HGO. Mocht het tot fikse bezuinigingen komen dan ligt voor de hand te snoeien in het kantoor, deze mensen zijn gemakkelijker elders in te zetten. Zijn er daarnaast nog andere nare maatregelen nodig dan komen wat mij betreft de musici aan de beurt die te weinig uren maken (blazers die veel "partituurvrij"zijn).Het is een jarenlange ergernis dat de ene musicus veel meer voor zijn salaris moet doen dan de andere. Dank voor jullie steun, ik ben bereid tot acties als dat nodig is. Met vriendelijke groet, Saskia Bos

 
 ______  _____   _____   ______  _____   ___  
 /_  _// | ___|| / ____|| /_  _// / ____||  / _ \\ 
 `-| |,-  | ||__  / //---`'  -| ||- / //---`' | / \ || 
  | ||  | ||__  \ \\___   _| ||_ \ \\___  | \_/ || 
  |_||  |_____|| \_____|| /_____// \_____||  \___// 
  `-`'  `-----`  `----`  `-----`  `----`  `---`