/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Een meerderheid garandeert geen juiste beslissing!

donderdag 16 april 2015 / Redactie / geen reacties

Met één stem verschil werd maandagavond het alternatieve plan voor Kunstbedrijf Arnhem afgewezen door de gemeenteraad. SP-wethouder Elffrink ziet het misschien als een overwinning, maar wat mij betreft zijn er alleen maar verliezers.

Ik vraag me werkelijk af hoe SP-wethouder Elffrink zijn plannen voor het Kunstbedrijf kan rijmen met het landelijke beleid van de SP (u weet wet: “SP 100% sociaal”) en met het landelijke overheidsbeleid in het kader van de Wet Aanpak Schijnzelfstandigheid (u weet wel: de wet die door de Tweede Kamer unaniem werd aangenomen). De schijnconstructie die het Kunstbedrijf nu in samenwerking met de gemeente Arnhem gaat uitvoeren is echt in strijd met de Wet Aanpak Schijnzelfstandigheid.

In een reactie op de vragen die gesteld werden door PvdA-kamerlid John Kerstens, schreef minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder andere: “Ik kan in algemene zin aangeven dat het niet wenselijk is dat werkgevers hun werknemers onder druk zetten om hun dienstverband te verruilen voor zelfstandig ondernemerschap, of dat zzp-constructies louter worden opgezet om loonkosten te drukken.” En ook: “Ik ben van mening dat geen enkele organisatie –publiek of privaat – moet meewerken aan constructies die in strijd zijn met de wet. Bestrijding van schijnzelfstandigheid is dan ook prioriteit voor het kabinet.”

Schijnconstructie
Als je de plannen voor het Kunstbedrijf leest, kun je toch niet anders dan concluderen dat bovenstaande precies is wat de gemeente wil bereiken met deze reorganisatie. Docenten worden ontslagen en van hen wordt verwacht dat zij hun werk voortaan gaan doen als zelfstandig ondernemer. Dus voor eigen rekening en risico. Een risico dat de gemeente Arnhem en het Kunstbedrijf blijkbaar te groot vinden om dezelfde docenten gewoon in loondienst te houden. Als dat geen schijnconstructie is, dan weet ik het niet meer! 

Docenten zwaar onder druk gezet
Bovendien worden de docenten door zowel de gemeente als door de directeur van het Kunstbedrijf zwaar onder druk gezet om hun zzp-werkzaamheden te gaan doen vanuit Rozet. Tegen huurkosten die niet op te brengen zijn, als je kijkt naar de uurtarieven die ze als zzp’er in de huidige markt kunnen vragen. De docenten worden op dit moment ook zwaar onder druk gezet om de rechten die ze op grond van hun cao hebben, tegen een belachelijk laag percentage af te kopen. Door hun rechten af te kopen, hebben zij na ontslag geen recht op WW en een aanvullende uitkering. Voor de gemeente Arnhem is dit uiteraard een hele goedkope manier om van hun ambtenaren af te komen. 

Column SP
In een recente column op de website van de SP schreef voorzitter Marijnissen: “Als gevolg van de alsmaar toenemende, zogenoemde flexibilisering lijkt het alsof al lang vervlogen tijden terug zijn: Steeds meer mensen worden gedwongen te werken voor nul-urencontracten (oproepkrachten), steeds meer werk via payrolling en via uitzendbureaus, steeds meer outsourcing, en daardoor steeds meer ZZP’ers, al of niet vrijwillig. Velen van hen werken onder belabberde omstandigheden tegen een veel te laag uurloon, maken lange dagen en leven in permanente onzekerheid over wat de dag van morgen zal brengen.

Deze flexibilisering van de arbeid leidt tot toestanden die gelijk zijn aan de omstandigheden waaronder de dagloners van vroeger moesten werken. Komt nog bij: de meeste ZZP’ers bouwen geen pensioen op en zijn niet verzekerd voor het geval ze arbeidsongeschikt worden. Alles bijeen: De flexibilisering van de arbeid gunt het kapitaal de voordelen (vooral lage arbeidskosten en afhankelijke werkers), en de werkers alle nadelen.”

Ik vraag me af of SP-wethouder Elffrink de column van Marijnissen gelezen heeft.

Tanja Schrijver
Bestuurder Kunsteducatie FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ____   ______  ____    ___   _____   ___  
 | _ \\  /_  _// | _ \\  / _ \\  / ___||  / _ \\ 
 | |_| ||  -| ||-  | |_| || / //\ \\ | // __  / //\ \\ 
 | . //  _| ||_  | . // | ___ ||| \\_\ || | ___ ||
 |_|\_\\  /_____// |_|\_\\ |_|| |_|| \____// |_|| |_||
 `-` --`  `-----`  `-` --` `-`  `-`  `---`  `-`  `-`