/ Kiem Nieuws

RSS

Raad voor Cultuur: ‘Heroverweeg afschaffen zelfstandigenaftrek’

vrijdag 10 april 2015 / Redactie / geen reacties

Het belangrijkste adviesorgaan op gebied van kunst, cultuur en media waarschuwt voor afschaffen van de zelfstandigenaftrek in een deze week verschenen advies.

 

In het advies ‘Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder’ beschrijft de Raad voor Cultuur de stand van zaken in de cultuursector aan de hand van cultuureducatie, talentontwikkeling, het veranderende publiek en de gevolgen van internationalisering.

 

‘Laag inkomen’

Naast de inhoudelijke onderwerpen staat de raad nadrukkelijk stil bij de zorgwekkende toestand van de arbeidsmarkt, de stijgende verborgen werkloosheid en de onderbetaling van kunstenaars en andere professionals.

 

De waarschuwing over de zelfstandigenaftrek sluit hier naadloos bij aan. Letterlijk schrijft de raad:  ‘Vanwege de flexibilisering van de gehele arbeidsmarkt en het toenemende aantal zzp’ers dat momenteel actief is, heeft het ministerie van Financiën een wijziging van fiscale wetgeving voorbereid. Een van de voornemens is om de zelfstandigenaftrek af te schaffen, hetgeen vooral zzp’ers met een laag inkomen zal raken. De cultuursector is bij uitstek een sector die zich kenmerkt door een groot aantal zzp’ers met vaak een relatief laag inkomen. Daarom vindt de raad het noodzakelijk dat dit voorstel wordt heroverwogen.’

 

Geen woord Frans

Daar is geen woord Frans bij, zo reageert Geert van der Tang, voorzitter van FNV KIEM. ‘Precies om deze reden is er de petitie ‘Handen af van de zelfstandigenaftrek’ van een groot aantal organisaties uit de creatieve industrie.’ De campagne is een initiatief van Makersplatform Kunsten’92, Platform Makers, FNV KIEM, FNV Mooi, journalistenbond NVJ en toonkunstenaarsbond NTB.

 

Ondanks de expliciete oproep van de minister om dat niet te doen, vraagt de Raad om extra investeringen in de vorm van 29,5 miljoen extra budget. Het geld is vooral bedoeld voor talentontwikkeling, behoud van het Metropole orkest en de postacademische opleidingen.

 

FNV KIEM vindt het bitter nodig dat er structureel extra geld komt voor cultuur, maar wijst vooral op de noodzaak van investeringen in de werkenden in de sector.

 

Ministerie

FNV KIEM is uitgenodigd om binnenkort ook op het ministerie inhoudelijk te reageren op het advies. Behalve over de zelfstandigenaftrek wil de bond het daar ook hebben over de broodnodige investeringen in werknemers en zelfstandige professionals. De kaalslag waarbij een kwart van de budgetten is wegbezuinigd, slaat vooral neer bij de werkenden, in de vorm van inkomensachteruitgang, onzekerheid en roofbouw.

 

‘Hoogste tijd dat we weer in de mensen gaan investeren’ zegt Geert van der Tang. ‘Daarom is extra geld nodig voor ondernemersvaardigheden, duurzame inzetbaarheid en verbetering van arbeidsomstandigheden. Focus nou ook een keer op de kunstenaars, uitvoerend kunstenaars en de andere professionals in de sector.  Zodat zij gezond en duurzaam kwalitatief hoogwaardig werk kunnen maken voor hun publiek. Ondanks de druk van de afgenomen subsidie.’

 

Lees het advies

Teken de petitie 'Handen af van de zelfstandigenaftrek'

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Nieuws voor zzp'ers

  vrijdag 27 november 2015

  Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____   ______ __  __   ___  __  __  ______ 
| __ \\  /_  _// \ \\ / //  / _ \\ \ \\ / // /_  _// 
| | \ ||  -| ||-  \ \/ //  / //\ \\ \ \/ //  -| ||- 
| |__/ ||  _| ||_  \ //  | ___ || \ //   _| ||_ 
|_____//  /_____//  \//  |_|| |_||  \//   /_____// 
 -----`  `-----`   `   `-`  `-`   `   `-----`