/ Kiem Nieuws

RSS

Verwarring over contracten theater en dans

vrijdag 10 april 2015 / Redactie / geen reacties

Er is onduidelijkheid ontstaan over de verplichting van werkgevers om vaste contracten aan te bieden aan werkenden in de sector theater en dans. Aanleiding was een brief aan de leden van FNV KIEM over onder meer de nieuwe cao. 
 
De bestuurders Pepijn ten Cate en Inger Minnesma leggen uit hoe de vork in de steel zit.
 
Vorige week zonden wij een brief naar de leden van FNV KIEM in de sector theater en dans. Daarin ging het onder meer over de gevolgen van de uitzondering op de Wet Werk en Zekerheid voor acteurs en dansers.
 
 
Overgangsperiode
Hoe wel de informatie correct was hebben we naar nu blijkt, jullie onvolledig en daardoor onjuist geïnformeerd. Dit heeft te maken met een door de overheid vastgestelde overgangsperiode voor cao's die afgesloten zijn voor 1 januari 2015 en waarin bepalingen zijn opgenomen die al een uitzondering maakten op de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (de voorloper van de Wet Werk en Zekerheid). De nieuwe cao theater en dans bevat zo’n bepaling.
 
 
De wetgever heeft bepaald dat de reeds bestaande cao afspraken voor de duur van de cao mogen worden voortgezet echter tot uiterlijk 1 juli 2016! Met andere woorden er ontstaat pas een vast contract indien alle de tijdelijke contracten het maximum van de cao overschrijden of als de er meer dan 4 contracten op rij de datum van 1 juli 2016 overschrijden. 
 
 
Transitievergoeding
Wel geldt dat indien deze (tijdelijke) de duur van 24 maanden overschrijden en het laatste contract eindigt na 1 juli 2015 de werkgever wel verplicht is een transitie vergoeding te betalen. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de duur van de opeenvolgende contracten.
 
 
Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Voor 50-plussers geldt een overgangsrecht, zodat zij - tot 2020 - een hogere transitievergoeding ontvangen.
 
 
Vast contract
Natuurlijk vinden wij dat er indien mogelijk zoveel mogelijk vaste contracten moeten worden aangeboden als men gedurende lange tijd wordt ingezet bij een instelling/gezelschap. Wij zijn ons echter bewust dat dit binnen de (onzeker) gesubsidieerde instellingen heel lastig te realiseren valt. 
 
 
Desalniettemin is meer (werk en inkomens) zekerheid ook voor werknemers ook binnen de culturele sector en met name voor de branches theater en dans een hoge prioriteit. Ook werkgevers worstelen met de onzekerheid over de financiële toekomst en proberen daarom zo veel mogelijk van die risico's te elimineren (of wel af te wenden op de werknemers). Dit is een bewuste keus uit noodzaak geboren maar het is en blijft kwestieus of een dergelijke werkwijze past bij de intentie van de nieuwe regelgeving. Het door de overheid aangereikte overgangsrecht helpt hen vooralsnog de strengere regels niet te hoeven toe te passen. 
 
 
Samenvattend
Kortom: de huidige Cao Theater en Dans, inclusief de uitzondering op de ketenbepaling voor alle werknemers die onder de cao vallen (niet alleen acteurs en dansers, maar ook al het ondersteunend personeel) blijft op grond van het overgangsrecht geldig tot 1 juli 2016. 
 
 
Pas voor de Cao die na 1 juli 2016 zal worden afgesloten zal een uitzondering op de ketenbepaling alleen nog kunnen op basis van de ministeriële die ons is toegezegd, en die alleen zal gelden voor acteurs en dansers. De tekst van de ministeriële regeling zal vermoedelijk voor 1 juli 2015 worden vastgesteld, omdat per die datum de nieuwe ketenbepaling van de WWZ van kracht wordt. 
 
 
Echter, omdat de Cao doorloopt tot 1 juli 2016, hoeven werkgevers pas vanaf 1 juli 2016 van de ministeriële regeling gebruik te maken. De lopende Cao wordt niet overruled door de nieuwe ketenbepaling noch door de ministeriële regeling. Dat betekent dat de huidige Cao-uitzondering op de ketenbepaling (art. 8) onverkort blijft gelden tot en met 30 juni 2016.
 
 
Onze excuses voor eventuele verwarring door de onvolledige berichtgeving!
 
 
Pepijn ten Kate, bestuurder Theater
Inger Minnesma, bestuurder Dans

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  ______  ______   ___   _____   ___  
 \ \\/ // /_  _// /_  _//  / _ \\  / ___||  / _ \\ 
 \  //  -| ||-  `-| |,-  | / \ || | // __  | / \ || 
 / . \\  _| ||_   | ||  | \_/ || | \\_\ || | \_/ || 
 /_//\_\\ /_____//  |_||   \___//  \____//  \___// 
 `-` --` `-----`   `-`'   `---`   `---`   `---`