/ Kiem Nieuws

RSS

Sterkere positie auteurs en kunstenaars ten opzichte van exploitanten

vrijdag 04 juni 2010 / Redactie / geen reacties

Minister Hirsch Ballin wil de positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars ten opzichte van exploitanten versterken. Dat blijkt uit het conceptwetsvoorstel auteurscontractenrecht dat 1 juni 2010 openbaar is gemaakt. Het auteurscontractenrecht regelt de manier waarop een maker van een auteursrechtelijk beschermd werk exploitatiebevoegdheid verleent aan een derde (de exploitant).

Opnieuw beslissen over exploitatie
In het voorontwerp wordt onder andere voorgesteld om auteurs, schrijvers, zangers en componisten mogelijkheid te geven om na verloop van tijd opnieuw te beslissen over de exploitatie van hun werken. Het auteursrecht wordt verder pas overdraagbaar na het overlijden van de maker. De bijzondere band tussen de maker en zijn werk wordt daarmee sterker benadrukt. Het kabinet wil de positie van de natuurlijke maker ten opzichte van de exploitant versterken omdat de onderhandelingspositie van auteurs en uitvoerend kunstenaars in veel gevallen structureel zwakker is door de toenemende mediaconcentratie.

Billijke vergoeding
Het voorontwerp regelt verder de invoering van het wettelijk recht van de maker op een billijke vergoeding bij een exclusieve licentie, de invoering van de disproportionaliteitsregel (de maker kan de rechter verzoeken de vergoeding te verhogen als deze niet in verhouding staat tot de opbrengst van de exploitatie van het werk) en de invoering van de non ususregel (ontbinding van de licentieovereenkomst is mogelijk als de exploitant het auteursrecht niet of onvoldoende exploiteert).

Het conceptwetsvoorstel is beschikbaar via www.internetconsultatie.nl. Van 1 juni 2010 tot 1 september 2010 kan commentaar worden gegeven op het conceptwetsvoorstel.

Bron: Rijksoverheid

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _   ___   ______  ______  ______   ___  
 | \| ||  / _ \\  /_  _// /_  _// /_  _//  / _ \\ 
 | ' || | / \ || `-| |,-  -| ||-   | ||  | / \ || 
 | . || | \_/ ||  | ||   _| ||_  _| ||  | \_/ || 
 |_|\_||  \___//   |_||  /_____// /__//   \___// 
 `-` -`  `---`   `-`'  `-----`  `--`    `---`