/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Kijk ook naar zzp'ers

vrijdag 20 maart 2015 / Redactie / geen reacties

Op 17 maart jl. verstuurde de Raad voor Cultuur het advies “De waarde van creativiteit” naar de ministers van OCW en EZ en de staatssecretaris van OCW.  

FNV KIEM is vanzelfsprekend blij dat ruim twee jaar nadat wij dit geluid ook al hebben laten horen nu steeds breder de roep komt om niet met oogkleppen op naar het topsectorenbeleid te kijken.

De creativiteit die nodig wordt gevonden is vanzelfsprekend niet voorbehouden aan een select groepje in de creatieve industrie die gerekend worden tot de gaming, fashion, architectuur, design en muziekindustrie. Veel creativiteit wordt hiermee buiten het speelveld gehouden en bovendien wordt volstrekt veronachtzaamd dat de creatieve industrie bestaat bij de gratie van het elkaar inspireren en voortbouwen op en meer toepasbaar van ideeën en fundamenteel onderzoek van anderen.

Over makers, nauwelijks met makers
Het is alleen wel jammer dat vooral óver makers wordt gesproken en niet of nauwelijks mét makers en vertegenwoordigers van makers. Wij hadden uiteraard graag meegesproken over dit onderwerp dat ons al jaren na aan het hart ligt.

De Raad voor Cultuur adviseert tot:
- Betere afstemming tussen de relevante instrumenten van innovatie- wetenschaps- en cultuur beleid.
- Mogelijkheden creëren om ondersteuning op maat te bieden aan internationale ambities van de creatieve industrie.


Kijk ook naar zzp'ers
Ik ben het daar mee eens, maar zou daarbij wel enkele aanscherpingen willen geven:

- Zorg, naast instrumentarium, ook voor een betere interdepartementale afstemming. Een coherente visie, waarbij de overheid nu eindelijk óók aandacht heeft voor de makers en hun positie. Vraag niet enkel een ondernemende instelling en opstelling, maar kijk ook wat er nodig en mogelijk is om aan die te kunnen voldoen. Kijk naar zzp’ers, hun onderhandelingspositie op de markt, het auteursrecht en wat zij daaraan overhouden enzovoort.
- Richt je bij die internationale ambities niet uitsluitend op instellingen, instituties en bedrijven. Kijkend naar de sector die voor het overgrote deel uit kleine zelfstandigen bestaat, en maak je dús ook strerk voor de internationale ambities van zzp’ers en kleine ondernemingen.

En vergeet niet dat de creatieve industrie veelvormig en hybride is. Maak ook van deze visie geen keurslijf of convectiepak dat de hele creatieve sector aan zal moeten.

Caspar de Kiefte
Bestuurder FNV KIEM


Lees ook:
 

21 oktober 2014
http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/kunst-en-podium/2757/creativiteit-als-reddingsboei-voor-de-maatschappij/

Boekmandebat (20 juni 2013)
http://www.boekman.nl/blog/presentatie-boekman-95-sociaal-liberaal-cultuurbeleid


Bijdrage Caspar de Kiefte d.d. 20 juni 2013
http://www.boekman.nl/sites/default/files/inleiding_caspar_de_kiefte.pdf

11 februari 2013
http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/kunst-en-podium/2071/maak-kunsten-onderdeel-van-topsector-creatieve-industrie/

17 december 2012
http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/media-en-communicatie/1979/fnv-kiem-roept-tweede-kamer-op-om-te-kiezen-voor-kwaliteit/

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Nieuws voor zzp'ers

  vrijdag 27 november 2015

  Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  _____   _____  __  __  _  _   ___  
 /_  _// | ___||  / ___// \ \\/ // | || | ||  / _ \\ 
  | ||  | ||__   \___ \\  \ ` // | || | || | / \ || 
 _| ||  | ||__   /  //  | ||  | \\_/ || | \_/ || 
 /__//   |_____|| /____//   |_||  \____//  \___// 
 `--`   `-----` `-----`   `-`'   `---`   `---`