/ Kiem Nieuws

RSS

Kunstdocenten Arnhem: ‘Geen zzp’er worden'

vrijdag 20 maart 2015 / Redactie / geen reacties

Terwijl de regering zich met de mond keert tegen schijnzelfstandigheid, worden in de praktijk werknemers in het kunstonderwijs ontslagen en ‘mogen’ ze alleen terugkomen als zzp’ers. In Arnhem zeggen docenten nu ‘nee’.

 

Kunstdocenten in de gemeente Arnhem kiezen mogelijk massaal voor behoud van hun ambtenarenstatus.  Dat bleek afgelopen week tijdens een druk bezochte bijeenkomst voor docenten van het Kunstbedrijf.

 

Bestuurder Tanja Schrijver van FNV KIEM was erbij. ‘Tot nu toe hebben we de besluitvorming weten uit te stellen. Via Kamerlid John Kerstens hebben we vragen gesteld aan minister Asscher. Het liefst wil ik de minister uitnodigen om zelf in Arnhem te komen kijken.’

 

Bewust ontslag

Steeds meer gemeenten kiezen voor het verminderen van de subsidie aan kunstencentra en muziekscholen. Ze sturen daarbij bewust aan op het ontslaan van het docerend personeel en behoud van een zogenaamde netwerkorganisatie (of makelaarsfunctie). Feitelijk wordt dan het uitvoerend personeel dat daadwerkelijk geld binnenbrengt ontslagen en blijft alleen de directie met P&O, financiën en aanverwant personeel in loondienst.

 

Vervolgens ‘mogen’ de ontslagen docenten hun werk voortzetten als zzp’er. Waarbij de netwerkorganisatie dient als intermediair tussen de gemeente en de zzp’ers.  De netwerkorganisatie ontvangt de subsidie en maakt afspraken met de zzp’ers over hoe de kunsteducatie vorm krijgt. Veel gemeenten willen ook dat de zzp’ers gebruik maken van de (nieuwe en dure) gebouwen van de gemeente. Deze situatie speelt op dit moment onder meer in Arnhem, Schijndel en omstreken, en in Venray.

 

Sterke band

Tanja Schrijver: ‘De landelijke overheid zet zich dus in om schijnconstructie met zzp’ers tegen te gaan, terwijl de lokale overheid hier juist op aanstuurt. Veel docenten gaan – vaak tegen hun eigen belang in – akkoord met de zzp-constructie omdat zij graag hun leerlingen willen houden. De band tussen docenten en leerlingen is langdurig en daardoor vaak zeer sterk, zowel van docent naar leerling als andersom.’

 

De ervaring leert dat de uurtarieven steeds verder dalen naarmate er meer zzp’ers op de markt stromen en voormalige collega’s elkaars concurrenten worden. Het gaat om mensen met een hbo-opleiding. Als zzp’er worden ze geacht te werken voor tussen de 12,50 euro (in Amsterdam) en 20,00 euro per uur. Daar moeten dan nog alle kosten (zoals huur van het lokaal etc.) van af.

 

Uitstel

In de gemeente Den Haag speelt iets vergelijkbaars rond het Koorenhuis. Ooit de grootste kunsteducatie-instelling van Nederland, nu een netwerkorganisatie met losse zzp’ers. Binnen de gemeente zijn (off the record) geluiden te horen dat deze operatie heeft geleid tot verschraling van het aanbod en daling van de kwaliteit van de kunsteducatie.

 

In Arnhem is de definitieve besluitvorming voorlopig uitgesteld. Tanja Schrijver: ‘We hopen dat de gemeenteraad volgende week besluit de zaak aan te houden tot na de zomer.’

 

Alternatief

In het veld wordt intussen volop nagedacht over alternatieven. In Uden ontstaat mogelijk een nieuwe organisatie die van onderaf wordt ingericht, dus met docenten in loondienst en daarbij een beperkte hoeveelheid ondersteunend personeel (cursusadministratie, financiën en een leidinggevende).

 

Zo’n platte organisatie kost veel minder geld. De docenten zijn daarin zelfsturend en gedragen zich als een ondernemende werknemer. Voordeel voor de betrokken gemeente is dat de gemeente wel sturing kan blijven geven aan wat er met de subsidie gebeurt en wat de output is. En de meerwaarde die een organisatie creëert blijft behouden.

 

Onderzoek

De cao-partijen van de cao Kunsteducatie hebben een groot onderzoek lopen bij de Universiteit van Tilburg naar nieuwe arbeidsrelaties en bedrijfsmodellen die de sector duurzamer maken en minder vatbaar voor economische fluctuaties. Zo’n nieuwe platte organisatie zal zeker worden meegenomen in de proeftuinen die na de zomer in het onderzoek van start gaan.

 

Tanja Schrijver: ‘Liefst wil ik met minister Asscher van gedachten wisselen over de discrepantie tussen het landelijke en lokale overheidsbeleid op dit gebied en welke oplossingen wij vanuit de sector zien. Die oplossingen kosten niet per se meer geld, maar vergen een nieuwe manier van denken en benaderen.’

 

‘Wij zijn bereid daar vol voor te gaan en we kunnen daarbij een steuntje in de rug goed gebruiken. Van de betrokken gemeenten vragen we vooral wat extra tijd om de organisaties om te bouwen naar een nieuw model. Zonder mensen te dwingen om zzp’er te worden.’

 

In Arnhem hebben nu 66 docenten een ambtenarenstatus. Als ze blijven weigeren om akkoord te gaan met ontslag, gaat dat de gemeente miljoenen aan wachtgeld kosten.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  _____  __  __   ___   ______   ______ 
 \ \\/ // | ___|| \ \\ / //  / _ \\ |   \\ /_  _// 
 \  //  | ||__  \ \/ //  / //\ \\ | -- //  -| ||- 
 / . \\  | ||__   \ //  | ___ ||| -- \\  _| ||_ 
 /_//\_\\ |_____||  \//  |_|| |_|||______// /_____// 
 `-` --` `-----`   `   `-`  `-` `------`  `-----`