/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe toetsing inkomen kunstenaars desastreus

donderdag 05 maart 2015 / Redactie / geen reacties

Een van de belangrijke speerpunten van FNV KIEM voor 2015 is het Amsterdamse Atelierbeleid.

Omdat er in Nederland –en vooral in Amsterdam- meer kunstenaars dan atelierruimten zijn, heeft de gemeente Amsterdam op 20 januari jl. haar beleid aangepast en de toetsingsregels aangescherpt:

Nieuw is dat er wordt gekeken naar het verzamelinkomen van de kunstenaar –dus naar dat van de kunstenaar zelf én zijn/haar (fiscale) partner. Wanneer dat boven een bepaalde hoogte is, kom je niet in meer in aanmerking voor een (betaalbaar) werkatelier. FNV KIEM vindt het principieel onjuist om op deze manier te toetsen en trekt aan de bel!

Vraag en aanbod sluiten volgens de gemeente niet goed bij elkaar aan en in het atelierbeleid is de toekenning van een atelier centraal geregeld. Om dat in goede banen te leiden, is CAWA (Commissie Ateliers & (Woon)Werkpanden in het leven geroepen. De CAWA toetst of kunstenaars in aanmerking komen om een atelier te mogen huren.

Principieel oneens
“Wij zijn het principieel oneens met de nieuwe regel,” zegt bestuurder Kunsten van FNV KIEM Anne Jan de Graaf. “Behalve dat de kunstenaar aan een aantal criteria op het vlak van beroepsmatigheid moet voldoen, wordt nu ook gekeken naar je inkomen én naar dat van je (fiscale) partner.”

Kunstenaars moeten, als het gaat om criteria op het gebied van beroepsmatigheid, bijvoorbeeld een beroepsopleiding hebben doorlopen, naar buiten treden als kunstenaar en beschikken over faciliteiten die een kunstenaar nodig heeft. Nieuw is nu dat er ook gekeken wordt naar het verzamelinkomen van de kunstenaar en zijn/haar partner. Dat mag -wil je in aanmerking komen voor een betaalbare atelierruimte- maar een bepaalde hoogte hebben.

Belachelijk
“Dat is belachelijk! En het geldt niet alleen voor de ateliers, maar ook voor alle broedplaatsen, zoals bijvoorbeeld ook op het NDSM-terrein. Wij vinden dat iedere kunstenaar betaalbare werkruimte zou moet kunnen huren en we zijn fel tegenstander van het laten meetellen van partnerinkomen,” zegt De Graaf.

“Het is heel raar dat het inkomen van je partner zo’n rol speelt bij de uitoefening van je beroep. Een atelier is geen bijstandsvoorziening, maar een individuele beroepsfaciliteit. Wij zien op meerdere vlakken knelpunten rondom ateliers ontstaan. Kunstenaars die het minimale verdienen, kunnen op deze manier geen betaalbare atelierruimte meer huren. Wie aangewezen is op de commerciële huurprijzen betaalt zich blauw aan huur. Bovendien vinden we dat het een discriminerend effect naar vrouwelijke kunstenaars heeft. Vrouwen verdienen over het algemeen al minder dan mannen, dus vrouwen zullen extra de dupe worden van deze toetsingsregel: zij worden uit hun atelier gezet omdat hun man teveel verdient.”

Politiek
“Op korte termijn deze regel terugdraaien wordt heel lastig,” stelt De Graaf. “Daarom pakken wij het via de politiek aan. Het wordt een zaak van de lange adem. Samen met de kunstenaars die wij vertegenwoordigen gaan wij ons verzetten tegen deze aanpassing in het beleid. Dit besluit is door het college van burgemeester en wethouders genomen, en wij willen dat de gemeenteraad de stekker uit dit ridicule beleid trekt en dat dit wordt teruggedraaid! In december hebben we in samenwerking met de Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars (BBK) en het Platform Beeldende Kunstenaars al een brief aan de wethouder gestuurd. Daar hebben we nog niks op gehoord.”

Nieuwe brief
“Begin maart sturen we daarom weer een brief, waarin we aandringen op een gesprek met de wethouder.

Verder willen we dat het op de agenda van de gemeenteraad wordt gezet. Inmiddels heeft ook GroenLinks al een brief met vragen gestuurd. Op 19 maart zullen we tijdens de commissievergadering Jeugd & Cultuur voor de eerste keer van ons laten horen bij een inspreekmogelijkheid in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Tijdens die vergadering zal ook bezwaar gemaakt worden tegen het sluiten van de ateliers aan de Fagelstraat in Amsterdam. Ook dat bezwaar steunen we en daarnaast vragen we aandacht voor dit probleem met de CAWA. Inhoudelijk wordt het die avond niet behandeld, maar dan gaat het balletje wel rollen.

Ateliers zijn meer dan een beroepsfaciliteit, ze vormen een basisvoorwaarde voor kunstenaars om hun beroepspraktijk uit te oefenen. Niet alleen zonder kunstenaars geen kunst maar ook zonder ateliers geen kunst."

Vind jij het ook onrechtvaardig dat je partnerinkomen meetelt? FNV KIEM bundelt de klachten. Stuur je mail met problemen over atelierruimte naar A.J.De.Graaf@FNV-KIEM.nl.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  _  _   ______  _____  __  _   ______ 
 /_____// | || | || /_  _// | ___|| | || | || /_  _// 
 `____ ` | || | || `-| |,-  | ||__  | '--' ||  -| ||- 
 /___//  | \\_/ ||  | ||  | ||__  | .--. ||  _| ||_ 
 `__ `   \____//   |_||  |_____|| |_|| |_|| /_____// 
 /_//    `---`   `-`'  `-----` `-` `-`  `-----` 
 `-`