/ Kiem Nieuws

RSS

Culturele microkredieten helpen creatieve ondernemers goed op weg

donderdag 12 februari 2015 / Redactie / 1 reactie

Microkredieten met een lage rente helpen ondernemers in de cultuursector goed op weg.

Het zorgt voor nieuwe opdrachten, vergroot hun professionele netwerk en verbetert hun inkomenspositie. Maar liefst 95% van de gebruikers adviseert collega's om van deze faciliteit gebruik te maken.

Dit is het resultaat van een quick scan die Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Innovatie & Business) in opdracht van Cultuur-Ondernemen heeft uitgevoerd onder de afnemers van culturele microfinancieringen in de afgelopen vier jaar.

Zinvol financieringsinstrument
Stichting Cultuur-Ondernemen verstrekt jaarlijks laagrentende leningen (tot € 10.000) aan kunstenaars, creatieven en culturele instellingen. Deze leningen worden gebruikt voor het opbouwen van een orderportefeuille, het aanschaffen van materiaal of het investeren in producten of evenementen. Onderzoeker Alija Ibrahimovic onderzocht onder de huidige gebruikers van deze culturele microkredieten de sociale en economische effecten. “De resultaten van deze quick scan laten zien dat microkredieten een zinvol financieringsinstrument zijn voor ondernemerschap in de cultuursector”, aldus Jo Houben, directeur van Cultuur-Ondernemen.

Talentontwikkelingsbeleid
De interesse naar de effectiviteit van alternatieve financieringsinstrumenten in de cultuursector is sterk toegenomen sinds de overheid stevig bezuinigd heeft op subsidies. Steeds vaker zijn kunstenaars en cultureel ondernemers aangewezen op hun verdienvermogen. Daarom heeft minister Bussemaker van OCW een bedrag van € 3,3 miljoen toegekend aan Cultuur-Ondernemen. Dit wordt vanaf 2015 gebruikt voor laagrentende leningen als onderdeel van het talentontwikkelingsbeleid.

De quick scan heeft betrekking op de ruim 200 huidige gebruikers van de culturele microkredieten. Naast microkredieten maken zij vaak ook gebruik van de andere faciliteiten van Cultuur-Ondernemen, zoals training, begeleiding en cursussen. Onderzocht is onder meer wat de invloed van de microkredieten is op het aantal opdrachten, de levensvatbaarheid van de onderneming en de inkomensontwikkeling van de leningnemers. De conclusie is dat de microkredieten bijdragen aan de stimulering van het ondernemerschap en aan een betere inkomens- en sociale positie van cultureel ondernemers:

•         57% van de leningnemers ervaart een stijging van meer dan 50% in het aantal opdrachten (waarvan 14% een verdubbeling of meer);
•         56% heeft een inkomensstijging van 25% of meer gerealiseerd sinds het ontvangen van het microkrediet;
•         61% ziet een vergroting van zijn sociale netwerk dankzij het microkrediet;
•         50% heeft naast het microkrediet een verdiepende of verbredende training of cursus gevolgd sinds het ontvangen van het microkrediet;
•         82% vindt dat zijn of haar ondernemersvaardigheden er op vooruit zijn gegaan sinds het ontvangen van het microkrediet;
•         39% van de ondervraagde ondernemers geeft aan een positie in de sector te hebben verworven dankzij het microkrediet;
•         95% van de ondervraagde ondernemers adviseert collega's om een microkrediet te gebruiken.

“Het gaat hier niet alleen om de verbeterde toegang tot kapitaal”, zegt Houben. “Ook de combinatie met training en begeleiding draagt bij aan de positieve resultaten. Wij willen daar ook in de toekomst het accent op blijven leggen.” 
 

Het rapport Sociale en economische effecten van microkredieten in de cultuur- en creatieve sector in Nederland kun je gratis downloaden via www.cultuur-ondernemen.nl 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • donderdag 12 februari 2015 / marc-jan trapman

  http://tinyurl.com/microkunstkrediet


  Het ter beschikking stellen van microkrediten voor de kunstensector is een structureel onderdeel van PLAN C, het alternatieve plan voor de toekomst van KIEM dat ik had ingediend ter bespreking op het laatste congres.
  Het onderzoek waar hier aan wordt gerefereerd is weliswaar niet erg diepgaand, maar toch voldoende indicatie dat onze bond op dit gebied wellicht een zeer nuttige functie zou kunnen vervullen.

 
 ______  ______  __  __   ___   _  _   _____  
 /_  _// /_  _// \ \\/ //  / _ \\ | | | || | ___|| 
  | ||   -| ||-  \  //  | / \ || | |/\| || | ||__  
 _| ||   _| ||_  / . \\  | \_/ || | /\ || | ||__  
 /__//   /_____// /_//\_\\  \___// |_// \_|| |_____|| 
 `--`   `-----`  `-` --`  `---`  `-`  `-` `-----`