/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe cao-tekst Nederlandse Podia

donderdag 12 juni 2014 / Redactie / geen reacties

In het akkoord over de cao 2013-2016 is afgesproken dat met ingang van 1 september 2014 een nieuwe cao-tekst gaat gelden. 

Leden van FNV KIEM kunnen tot en met 25 juni hun mening geven over deze nieuwe cao-tekst via www.fnv-kiem.nl/stemmen. Als de ledenraadpleging positief verloopt, zal de tekst definitief worden en met ingang van 1 september a.s. worden toegepast.

Cao Nederlandse Podia 2014-2016

Wijzigingen
De tekst van de cao 2012 is op verschillende plaatsen gewijzigd of verwijderd. Artikelen zijn gewijzigd, verplaatst, omgenummerd of verwijderd. In de tabel in bijlage 8 van deze cao kun je zien wat er met artikelen is gedaan en waar artikelen uit de cao 2012 terug te vinden zijn in de cao 2014-2016.

Het functiegebouw en de bezwaarprocedure functie-indeling zijn in een apart functieboek geplaatst. De bedoeling is om daar een aparte pdf van te maken.

Kleiner en beter leesbaar
Doel van deze nieuwe cao-tekst is om de cao kleiner, handzamer en beter leesbaar te maken. Daarom zijn teksten die verwijzen naar wettelijke regelingen uit de cao verwijderd, tenzij het voor de leesbaarheid beter is om ze in de cao te laten staan.

Artikelen die al langere tijd voor discussies tussen werkgevers en werknemers zorgen, zijn uitgebreid besproken en soms aangepast. Je ziet dat bijvoorbeeld terug in de procedure rond het berekenen van de ziekte-uren.

Informatiebijeenkomst
Leden die behoefte hebben aan een informatiebijeenkomst over de nieuwe cao kunnen dit aangeven op het stemformulier bij 'Opmerkingen/suggesties'. Inhoudelijke vragen over de tekst kunnen gesteld worden aan bestuurder Tanja Schrijver via t.schrijver@fnv-kiem.nl

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   ______   ___   _____   ___  
| || | ||  / _ \\  /_  _//  / _ \\  / ___||  / _ \\ 
| || | || / //\ \\ `-| |,-  | / \ || | // __  | / \ || 
| \\_/ || | ___ ||  | ||  | \_/ || | \\_\ || | \_/ || 
 \____// |_|| |_||  |_||   \___//  \____//  \___// 
 `---`  `-`  `-`  `-`'   `---`   `---`   `---`