/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: “Ze zijn jong, lopen stage en spelen de hoofdrol”

vrijdag 21 maart 2014 / Redactie / geen reacties

"Ze zijn jong, lopen stage en spelen de hoofdrol.” Met dit statement begint een artikel in de Volkskrant over steeds meer stagiairs die belangrijke rollen krijgen in toneel- en dansvoorstellingen (18 maart). Het trieste van het positief gestemde artikel is dat het een ontwikkeling uit pure armoede is.

De gevolgen van de bezuinigingen in de cultuursector lijken niet erg heftig te zijn nadat een derde van de rijksbegroting plotseling verdween. Hoe kan dat nu? Het grootste deel van de bezuinigingen kwamen terecht in de podiumkunsten waaronder de sectoren dans en theater vallen. Bij theater moet men aan de gezelschappen denken en dus niet aan de theaters (lees: zalen) zelf. 

Moordende onderlinge concurrentie
Dergelijke bezuinigingen kunnen niet zonder gevolgen blijven. Dat ze niet direct zichtbaar zijn betekent niet dat ze er niet zijn. Veel van de bezuinigingen slaan neer in de portemonnee van de beroepsbeoefenaren in deze sector zoals bij dansers, technici en acteurs. Veel van hen zijn gedwongen zzp’ers en hebben te maken met een moordende onderlinge concurrentie. Vele van hen werken ver onder het minimumloon, zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen geen pensioen op. 

Verdringing
Wat wij zien is dat werkgevers, producenten, theaterinstellingen zoeken naar de meest goedkope oplossingen om hun projecten en voorstellingen toch op de planken te krijgen. Had men eerst te maken met vaste werknemers, daarna met tijdelijke (deeltijd) werknemers en vervolgens met zzp’ers heeft men nu het oog laten vallen op stagiaires. Er is sprake van dood ordinaire verdringing veroorzaakt door de verslechterende omstandigheden. Men gaat produceren voor een appel en een ei en dat gaat ten koste van de inkomsten en werkzekerheid voor zeer velen. Hieraan maken helaas de meeste werkgevers en producenten in de sector zich in meer of mindere mate schuldig.

Werk onbereikbaar voor pas afgestudeerden
Op het eerste gezicht misschien goed voor de studenten die een stage moeten lopen. Niet in een bijrol op het toneel om het vak te leren maar direct in een dragende/hoofd rol. Klinkt prachtig niet waar? Door de veelvuldige inzet van goedkope stagiaires komen pas afgestudeerden, beginnend beroepsbeoefenaren, veel lastiger aan het werk en verliezen daardoor contact met het werkveld en de noodzakelijke routine in hun werk. Het voor hen noodzakelijke werk wordt op deze wijze vaak onbereikbaar. De euforie is dus kort. Na het behalen van het diploma komt men niet meer aan de bak. Het is blijkbaar niet tot de opleiders doorgedrongen dat de sector krimpt en dat men al jaren achtereen veel te veel acteurs en dansers aflevert. Men streeft blijkbaar eigen doelen na…

Te veel studenten
In feite gaat het om roofbouw waardoor de situatie alleen maar erger wordt! Sociale partners onderkennen de problemen en zullen het ministerie en de Hbo en Mbo opleidingen zeer binnenkort verzoeken om het aantal studenten drastisch terug te brengen zodat vraag en aanbod meer in overeenstemming met elkaar komen. Momenteel wordt veel opleidingsgeld en energie van zeer gemotiveerde studenten weggegooid omdat er gewoonweg geen werk voor hen is. Groot is de frustratie onder hen na het behalen van het begeerde diploma. 

Geen hoofdrol voor studenten
We moeten zo snel mogelijk stoppen met het overvoeren van de sector met jong opgeleiden. Stagiaires moeten (op een uitzondering na) weer terug naar de plek die past bij waar ze staan in hun carrière/opleiding. In geen enkel vak is het zo dat men studenten in de hoofdrol zet. We laten een piloot in opleiding toch ook niet een vliegtuig vliegen als gezagsvoerder of een co-assistent een operatie leiden? Studenten zijn leerlingen die de kans moeten krijgen om zich te ontplooien en ervaring op te doen. Daarvoor zijn stages ook primair bedoeld. Men is in principe boventallig! Een voorstelling kan dus nooit van hen alleen afhankelijk zijn.

Snijden in aantal studenten
Sociale partners in de dans en theater sector gaan uit van het gezonde verstand van de opleidingen om op korte termijn zelf te snijden in het aantal studenten. Als ze daar niet toe bereid zijn dan zullen wij in de sector afspraken maken over het maximum aantal stageplaatsen dat beschikbaar komt om zodoende de zeer ongewenste effecten van verdringing tegen te gaan. 

Pepijn ten Cate, bestuurder Theater FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____   _____   _____  _  _  ______   ______ 
| __ \\  | ___|| / ___|| | || | || |   \\ /_  _// 
| | \ || | ||__  | // __  | || | || | -- //  -| ||- 
| |__/ || | ||__  | \\_\ || | \\_/ || | -- \\  _| ||_ 
|_____//  |_____|| \____//  \____// |______// /_____// 
 -----`  `-----`  `---`   `---`  `------`  `-----`