/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Toch nog principeakkoord cao Nederlandse podia

dinsdag 11 maart 2014 / Redactie / 1 reactie

Na lang praten en onderhandelen is het toch gelukt om een principeakkoord over de cao te bereiken. De druk was opgevoerd door de overtuigende uitslag van de ledenraadpleging over de laatste voorstellen van de werkgevers: 97 procent van de leden vond die voorstellen onacceptabel.

 

Tijdens het cao-overleg bleek dat de werkgevers alsnog bereid waren om aan de belangrijkste eis van de leden - een structurele loonsverhoging - tegemoet te komen. De plannen van werkgevers om de werkweek te verlengen zijn van de baan.

 

Wat hebben we bereikt?


• Een cao met een looptijd van 1 januari 2013 tot 1 juli 2016.
• Op 1 september 2014 gaat de nieuwe tekst van de cao gelden, als de achterbannen van werkgevers en werknemers instemmen met de nieuwe tekst. (Over de tekst zal later een aparte ledenraadpleging worden georganiseerd.)
• Met ingang van 1 september 2014 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,5 procent.
• Met ingang van 1 april 2015 worden de salarissen structureel verhoogd met 1 procent.
• Met de salarisbetaling van januari 2016 zal een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het bruto jaarsalaris worden uitbetaald.

 

De onderhandelingsdelegatie namens FNV KIEM (Daniël Suijkerland en ik) zijn tevreden met dit resultaat. We leggen het principeakkoord daarom met een positief advies aan de leden voor.
Op www.fnv-kiem.nl/stemmen kunnen leden hun stem uitbrengen.

 

De overweldigende uitslag van de ledenraadpleging over de voorstellen van de werkgevers heeft zeker bijgedragen aan dit goede resultaat. Het toont aan dat de betrokkenheid van leden een positieve invloed heeft op het onderhandelingsproces. Een goede reden om collega’s die nog geen lid zijn aan te sporen om het formulier in te vullen op www.fnv-kiem.nl/inschrijven-lidmaatschap
Hoe meer leden we hebben, des te betere resultaten kunnen we halen.

 

Tanja Schrijver, bestuurder Nederlandse podia

 

Zie ook Tanja’s eerdere blog van 7 januari 2014

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • maandag 24 maart 2014 / y.woltjer

  ik heb uw brief ontvangen over het principe akkoord. wat mij betreft ga ik akkoord met de behaalde resultaten.
  met vriendelijke groet

 
 _ __  _____   _____  __  __ __  __  _____  
 | |/ // | ___|| / ___|| \ \\/ // \ \\ / // | ___|| 
 | ' //  | ||__  | // __   \ ` //  \ \/ //  | ||__  
 | . \\  | ||__  | \\_\ ||  | ||   \ //  | ||__  
 |_|\_\\ |_____|| \____//   |_||   \//   |_____|| 
 `-` --` `-----`  `---`   `-`'    `   `-----`