/ Kiem Nieuws

RSS

Rechtbank veroordeelt Acer tot opgave en betaling thuiskopievergoeding

vrijdag 29 november 2013 / Redactie / geen reacties

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft computerfabrikant Acer Computer B.V. op 22 november veroordeeld om volledige opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie van alle door Acer geïmporteerde voorwerpen waarvoor de wetgever vanaf 1 januari 2013 een thuiskopievergoeding heeft vastgesteld.

Stichting de Thuiskopie had dit in een door haar aangespannen kort geding gevorderd namens alle rechthebbenden, waaronder auteurs, componisten, filmmakers en uitvoerend kunstenaars, die aanspraak hebben op deze vergoeding. Reden hiervoor was dat Acer aanvankelijk geheel weigerde opgave te doen, en pas na dreiging met een kort geding met een opgave kwam, die echter niet aan de daarvoor geldende eisen voldeed.

Helft van de betalingen voorlopig opgeschort
Ook is Acer veroordeeld om de thuiskopievergoeding op basis van die opgaven te voldoen. De rechter staat wel toe dat Acer de helft van de betalingen voorlopig opschort, aangezien zij meent dat er eerst ten aanzien van een aantal door Acer aangevoerde bezwaren in een lopende bodemprocedure van Acer tegen de Staat en Thuiskopie over de geldigheid van de AMvB meer duidelijkheid zal moeten komen. Het gaat met name om de volgende punten:

- Volgens Acer wordt ten onrechte mede een vergoeding in rekening gebracht voor Amerikaanse acteurs in Amerikaanse producties, terwijl die geen recht hebben op een thuiskopievergoeding. Stichting de Thuiskopie bestrijdt dit argument: Al in 2009 heeft de rechter bepaald dat deze groep rechthebbenden geen aanspraak heeft op de thuiskopievergoeding en die aanspraken zijn dan ook niet bij de vaststelling van de vergoedingen in 2012 betrokken. Er wordt ook niet uitgekeerd aan deze groep rechthebbenden.

- Verder heeft Acer naar voren gebracht dat er een kans bestaat dat het Europese Gerechtshof binnenkort zal oordelen dat de Nederlandse thuiskopieregeling, die consumenten ook toestaat om uit illegale bron te downloaden, niet rechtsgeldig is. Hoewel de rechter die kans klein acht, ziet zij niettemin ook in dit punt aanleiding om Acer toe te staan om voorlopig een deel van de betaling op te schorten, totdat hierover in de door o.a. Acer aangespannen bodemprocedure duidelijkheid bestaat. 

Consument betaalt
Stichting de Thuiskopie meent dat deze argumenten van Acer geen aanleiding kunnen zijn om een deel van de wettelijke vergoedingen achter te houden, zelfs niet in afwachting van een uitspraak in de door Acer aangespannen bodemprocedure. Stichting de Thuiskopie doet immers niet anders dan de bestaande wet uitvoeren, waartoe zij door De Minister van Justitie is aangewezen. Bovendien berekent Acer de thuiskopievergoeding intussen wel gewoon door en de consument betaalt dus wel
vergoedingen. Gaat Acer deze vergoedingen weer terug betalen aan de consument?

Stichting de Thuiskopie onderzoekt dan ook de mogelijkheden om tegen dit voorlopige oordeel van de rechter in beroep te gaan.

Teleurstellend
"Het is uitermate teleurstellend dat het blijkbaar zo moeilijk is voor creatieve makers en uitvoerend kunstenaars om financieel ook maar een beetje mee te profiteren van de enorme winsten die gemaakt worden met de exploitatie van hun werk en het fabriceren en verkopen van apparatuur die voor een belangrijk deel juist ook gekocht worden om die creatieve content te consumeren", zegt Caspar de Kiefte van FNV KIEM. 

"Het is heel jammer en ook heel ongewenst dat de industrie van dragers telkens zoveel moeite doet om met juridische middelen een gezonde creatieve basis onder onder alle technologische ontwikkelingen te ondermijnen", aldus De Kiefte.

Bron: Stichting Thuiskopie

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _  _  _  _  _   ______  _  _   ______ 
| \ / || | || | || | | | || /_  _// | \ / || /_  _// 
| \/ || | || | || | |/\| ||  -| ||- | \/ ||  -| ||- 
| . . || | \\_/ || | /\ ||  _| ||_ | . . ||  _| ||_ 
|_|\/|_|| \____// |_// \_|| /_____// |_|\/|_|| /_____// 
`-` `-`  `---`  `-`  `-` `-----` `-` `-`  `-----`