/ Kiem Nieuws

RSS

Overleg over cao Nederlandse Podia voorlopig opgeschort

donderdag 29 april 2010 / Redactie / geen reacties

Op 20 april heeft een tweede overlegronde plaatsgevonden over de cao Nederlandse Podia tussen de werkgeversdelegatie en de bonden, waaronder FNV KIEM. Opnieuw heeft dit overleg niets opgeleverd. Als argumenten hiervoor geven de werkgevers aan dat er sprake is van terugloop in bezoekersaantallen, ‘shoppen’ van bezoekers, vermindering van sponsorgelden, terugloop in horecaomzet, minder uitgebreide bedrijfsfeesten en verlaging van accres door gemeenten. Bovendien gaan de werkgevers uit van kortingen door de gemeenten op de subsidies. Volgens de werkgevers is er hierdoor geen enkele financiële ruimte beschikbaar voor een redelijke loonsverhoging.

Koopkracht moet overeind blijven
FNV KIEM heeft aangegeven, dat de koopkracht van de werknemers overeind moet blijven. Hiervoor hebben wij een beperkte loonsverhoging van 1,25% voorgesteld. Zoals gezegd, willen de werkgevers hier op geen enkele wijze aan tegemoet komen. Over eventuele andere percentages willen zij niet praten. 0 = 0 en blijft 0.

Concrete gegevens nodig
FNV KIEM heeft de werkgevers gevraagd hun argumenten om geen loonsverhoging te kunnen geven te onderbouwen met concrete gegevens. Wij hebben er nu geen zicht op hoe hard hun beweringen zijn en of deze overal en in dezelfde mate spelen. FNV KIEM roept haar or-leden en andere actieve leden op om ons te voorzien van informatie die ons kan helpen om onze eisen kracht bij te zetten. Zijn er bijvoorbeeld geen andere bezuinigingsmaatregelen denkbaar dan het bezuinigen op personeelskosten? Snijden de argumenten van de werkgevers hout? Hoe zit het met de begrotingen en de jaarcijfers? Je kunt informatie sturen naar f.de.haan@fnv-kiem.nl. In afwachting van meer concrete gegevens en het beschikbaar komen van de jaarcijfers, hebben wij besloten de onderhandelingen voorlopig op te schorten.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _   _____  _____   __  __  __  _   _____  
 | \| || | ___|| | __ \\  \ \\/ // | || | || | ___|| 
 | ' || | ||__  | | \ ||  \ ` // | '--' || | ||__  
 | . || | ||__  | |__/ ||  | ||  | .--. || | ||__  
 |_|\_|| |_____|| |_____//   |_||  |_|| |_|| |_____|| 
 `-` -`  `-----`  -----`   `-`'  `-` `-`  `-----`