/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Moderniseren cao Nederlandse Podia

dinsdag 03 september 2013 / Redactie / geen reacties

Al een paar maanden werk ik samen met een kaderlid, de werkgevers en een externe adviseur aan het moderniseren van de cao Nederlandse podia. Uitgangspunt daarbij is dat de omvang van de cao-tekst minder wordt en de cao daardoor beter leesbaar en toepasbaar wordt.

Maar ja, wat is eigenlijk moderniseren in dit verband? Dat we artikelen schrappen die allang zijn ingehaald door nieuwe wetgeving, lijkt me logisch. Evenals het schrappen van de tekst "artikel vervallen" op verschillende plaatsen in de cao.

De adviseur stelt voor om alle cao-teksten die al in het Burgerlijk Wetboek staan, te schrappen. Klinkt logisch, maar botst wel met mijn idee dat werknemers in de cao alles moeten kunnen terugvinden wat ze nodig hebben. Dus sommige teksten laat ik liever staan vanwege de duidelijkheid.

Aan de andere kant halen veel werknemers hun info van internet en kunnen dus gemakkelijk ook even doorstomen naar http://www.wetten.overheid.nl/ om te kijken wat er in het Burgerlijk Wetboek staat. Dan ontstaat een discussie over wat moderniseren verder nog betekent als het over de cao gaat. De werkgevers stellen voor een aantal teksten die vanuit "verouderde" gedachten aan de cao zijn toegevoegd te schrappen of te "moderniseren". Dat stuit bij mij op bezwaren. De cao vertegenwoordigt een bepaalde waarde die bestaat uit alle cao-afspraken samen en die waarde wil ik wel overeind houden in deze moderniseringsslag. Dus als we iets weghalen, moet er iets van dezelfde waarde voor terug komen.

En zo ontstaat een lijst van "onderhandelingspunten" die voortkomen uit het doorvlooien van de cao-tekst. Dat de lijst vooral bestaat uit punten die door de werkgevers zijn aangedragen, is geen verrassing.
Natuurlijk willen het kaderlid en ik deze moderniseringsslag ook benutten om een aantal langlopende discussies tussen werkgevers en werknemers, zoals bijvoorbeeld de verrekening van ziekte-uren, op te lossen. Hierbij kunnen we terugvallen op de uitgewerkte voorstellen en informatie die we van leden hebben ontvangen.

In de afgelopen drie overleggen hebben we de hele cao-tekst doorgenomen en daarbij alle discussiepunten geïnventariseerd en besproken. We schakelden steeds tussen de tekst van de cao 2012, de gewijzigde tekst en voorstellen van de adviseur en onze eigen aantekeningen. In zo'n proces kan ik niet zonder papier. Een iPad is handig en scheelt heel veel kilo's papier meesjouwen, maar ik houd ervan om met mijn vulpen aantekeningen in de tekst te zetten en ook de gemaakte afspraken in de tekst te noteren. Dat geeft me overzicht en dat is bij het moderniseren van een cao onontbeerlijk.

Tanja Schrijver
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _  _  _   ______   ___   _____   _____  
| || | || | || | || /_  _//  / _ \\ | __ \\  | ___|| 
| || | || | || | || `-| |,-  | / \ || | | \ || | ||__  
| \\_/ || | \\_/ ||  | ||  | \_/ || | |__/ || | ||__  
 \____//  \____//   |_||   \___// |_____//  |_____|| 
 `---`   `---`   `-`'   `---`  -----`  `-----`