/ Kiem Nieuws

RSS

Onderhandelingen cao Nederlandse orkesten afgebroken

vrijdag 23 april 2010 / Redactie / geen reacties

Dinsdag 20 april zijn na drie meerdaagse onderhandelingsrondes de gesprekken over een nieuwe gemoderniseerde cao voor de Nederlandse Symfonie Orkesten afgebroken. FNV KIEM en de Ntb kunnen het niet eens worden met de werkgevers over de centrale doelstellingen voor deze nieuwe cao, de termijnen waarbinnen deze doelstellingen bereikt moeten worden en het met het ministerie van OCW gezamenlijk te realiseren sociaal akkoord voor de sector.

Salarissachterstand
De centrale doelstelling met betrekking tot de weg te werken salarisachterstand levert een knelpunt op. Werkgevers komen op 11% uit terwijl werknemers op 30% komen. Werknemers baseren zich op een andere berekeningswijze naar aanleiding van het rapport van ‘Research voor Beleid’ waarin de salarisachterstand ten opzichte van docenten van conservatoria is gemeten. 

Hogere productiviteit
De werknemers zijn bereid om in fases (gelijk oplopend met het inhalen van de salarisachterstand) een hogere productiviteit mogelijk te maken. Werkgevers willen eerst de hogere productiviteit realiseren omdat zij vinden dat het ministerie dit van de sector verwacht. Daarnaast verwachten zij niet dat er extra subsidie bij zal komen. Dat laatste verwachten werknemers ook niet maar dan moeten werkgevers zich wel vast willen leggen op een traject met einduitkomsten (hoger salaris door aanpassing van de loonschalen en maxima) in 2014.

Beleid over taakbelasting
De doelstellingen liggen ook nog ver uiteen met betrekking tot het beleid over de taakbelasting vooral het toekennen van een forfait voor zelfstudie van musici en de regels over inzetbaarheid. Het werkgeversvoorstel gaat te ver en zal leiden tot een zo hoge werkdruk dat voor toename van arbeidsongeschiktheid moet worden gevreesd. Werkgevers zijn bereid de werkweek tot 35 uur in te korten maar tegelijkertijd moet meer productie worden gerealiseerd dan bij een 40-urige werkweek. Wij willen wel over tijd in plaats van geld praten maar dan zal de ADV ook tot vermindering van de taakbelasting moeten leiden en niet tot taakverzwaring.

Onderzoek naar HRM-beleid geblokkeerd
Hoewel werkgevers bezweren dat het HRM-beleid in de sector zal moeten worden verbeterd wordt onderzoek daarnaar door het sociaal fonds tot nu geblokkeerd.

Meer tijd voor werkgevers
Kortom: De onderhandelingen zijn door de werkgevers opgeschort tot nader orde omdat ze zeggen ver buiten hun mandaat te gaan. FNV KIEM en de Ntb hebben aangegeven dat we hen wat tijd zullen geven om een nieuw mandaat te halen. Als dit te lang duurt, kunnen werkgevers een voorstel voor verlenging en aanpassing van de cao Nederlandse orkesten zoals deze gold tot 1 januari-2010 tegemoet zien. Volgende week praten wij in eigen kring verder en bepalen FNV KIEM en de Ntb de strategie.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   _  _  __  __  ______   ___  
|   \\  / _ \\ | \ / || \ \\/ // /_  _//  / _ \\ 
| -- // | / \ || | \/ ||  \ ` //  `-| |,-  / //\ \\ 
| -- \\ | \_/ || | . . ||  | ||   | ||  | ___ ||
|______//  \___// |_|\/|_||  |_||   |_||  |_|| |_||
`------`  `---`  `-` `-`   `-`'   `-`'  `-`  `-`