/ Kiem Nieuws

RSS

Brief aan Bussemaker: zorg dat kunstenaar meer overhoudt aan doorverkocht werk

vrijdag 07 juni 2013 / Redactie / geen reacties

Beeldend kunstenaars kunnen veel beter in eigen inkomen voorzien als het kabinet nodeloze wettelijke belemmeringen schrapt.

Veel kunstenaars houden nu niets over aan doorverkoop van hun werk via de kunsthandel, omdat de wettelijke drempel waarboven kunstenaars meeprofiteren van die verkoop veel te hoog ligt.

Met die hoge drempel loopt Nederland internationaal uit de pas. En het belemmert kunstenaars in de marktgerichtheid die de politiek zo vurig wenst. Dat schrijven FNV KIEM en de Beroepsvereniging voor Beeldend Kunstenaars (BBK) vandaag in een brief aan minister Bussemaker (OCW).

Volgrecht
De drempel om als maker van een kunstwerk een kleine percentage van de doorverkoopsom te kunnen ontvangen – het zogenaamde ‘volgrecht’ - ligt in Nederland op 3000 euro. In België is die met 2000 euro al substantieel lager, maar nog altijd veel hoger dan in Engeland (1000 euro), Frankrijk (750 euro) of Duitsland (400 euro).

Marktwerking
De organisaties pleiten bij Bussemaker voor een verlaging naar een internationale middenpositie van 1000 euro. Ze rekenen de minister voor dat bij een dergelijke verlaging al ongeveer twee keer zoveel kunstenaars een vergoeding ontvangen, op jaarbasis oplopend tot € 10.000,-. Vanwege de grootschalige cultuurbezuinigingen een hoogst noodzakelijk extra inkomen, dat nota bene voortkomt uit marktwerking en dat de overheid geen cent extra kost.

Pictoright
De belangenorganisaties zien bovendien geen noemenswaardige toename in administratieve lasten als de afhandeling van de afdrachten effectief en collectief geind en doorgesluisd worden door een partij als Pictoright, die nu al actief is voor individuele kunstenaars.

Vergoeding
De volgrechtvergoeding is in Nederland in 2006 in de Auteurswet vastgelegd. Voor kunstwerken waarvoor in de professionele kunsthandel tussen de 3000 en 50.000 euro wordt betaald geldt een vergoeding van 4% van de verkoopsom. Boven de 50.000 euro neemt het percentage stapsgewijs af tot  0,25% bij een verkoopprijs boven de 500.000 euro, met een maximum vergoeding van 12.500 euro.

Om tafel
FNV KIEM en BBK willen op korte termijn om tafel met minister Bussemaker om tot verlaging van de volgrecht-drempel in Nederland te komen.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____    ___   _____   ___    _____  ______ 
| __ \\  / _ \\  |__ //  / _ \\  / ___// /_  _// 
| | \ || / //\ \\  / //  / //\ \\  \___ \\  -| ||- 
| |__/ || | ___ || / //__ | ___ || /  //  _| ||_ 
|_____// |_|| |_|| /_____|| |_|| |_|| /____//  /_____// 
 -----`  `-`  `-` `-----` `-`  `-` `-----`  `-----`