/ Kiem Nieuws

RSS

Cao Kunsteducatie 2012-2013 gereed

donderdag 04 april 2013 / Redactie / geen reacties

De werkgeversorganisatie Kunstconnectie en de vakbonden FNV KIEM en Ntb hebben vlak voor de Paasdagen een definitief akkoord bereikt over de tekst van de cao Kunsteducatie 2012-2013.

In oktober 2012 werd hiertoe een cao-akkoord gesloten. De nieuwe cao Kunsteducatie heeft een looptijd van twee jaar; van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. De nieuwe cao bevat onder andere een standaard sociaal plan, afspraken over mobiliteit en een versobering van de uitkeringsregeling. Hiermee is een grote stap gezet in de toekomstbestendigheid van de cao Kunsteducatie.

Zekerheid
Cao-partijen zijn zeer verheugd dat er na lange tijd onderhandelen nu een definitieve cao-tekst is. In deze tijden van bezuinigingen in de sector is er dringende behoefte en noodzaak aan zekerheid.
De vakbonden CNV Vakmensen en de KNTV, beiden nog cao-partij bij de vorige cao Kunsteducatie zijn ditmaal geen cao-partij. CNV heeft zich al vorig jaar uit de onderhandelingen teruggetrokken. De KNTV heeft meegewerkt aan het eindresultaat van de cao maar kampt momenteel met organisatorische problemen.

Hoofdpunten cao Kunsteducatie 2012-2013
• Cao-partijen zijn een standaard sociaal plan overeengekomen.  Dit betekent dat instellingen niet langer individueel in onderhandeling hoeven te treden met vakbonden over een sociaal plan.
• De bovenwettelijke uitkeringsregeling die medewerkers bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt uitgekeerd, is versoberd en gekoppeld aan het recht op WW;
• In 2012 en 2013 wordt voor de salarissen een nullijn gehanteerd. In december 2012 is wel een eenmalige uitkering van 1% uitgekeerd. Daarnaast zijn de jeugdschalen afgeschaft;
• De jaarlijkse bijdrage levensloop van 2% is overgeheveld naar de eindejaarsuitkering waardoor deze op 5% komt;
• De 55+ regeling is afgeschaft. Er is een reparatieregeling voor medewerkers die wegens deeltijdontslag na januari 2012 uit de regeling zijn gezet;
• De premieverplichting aan het opleidingsfonds SFKV is op verzoek van de sector vanaf 1 januari 2013  gestopt;
• Er is een mobiliteitsfonds opgericht waaraan premie wordt afgedragen.

Mobiliteitsfonds
Een belangrijke wijziging in de nieuwe cao is het nieuwe mobiliteitsfonds dat is opgericht. Het fonds wordt deels gebruikt voor de financiering van de mobiliteitstrajecten en deels voor de medefinanciering van de (gezamenlijke) activiteiten van de vakbonden en van Kunstconnectie. Het mobiliteitsfonds zal de interne en externe mobiliteit in de sector stimuleren. Het fonds wordt beheerd door de paritaire stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK).

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___         ___   _____   ___  
 /_____//  / _ \\  ____   / _ \\  |__ //  / _ \\ 
 `____ `  | / \ || |  \\  / //\ \\  / //  | / \ || 
 /___//  | \_/ || | [] || | ___ || / //__  | \_/ || 
 `__ `   \___//  | __// |_|| |_|| /_____||  \___// 
 /_//    `---`  |_|`-`  `-`  `-` `-----`  `---`  
 `-`         `-`