/ Kiem Nieuws

RSS

Asscher maakt WW voor musici en artiesten praktisch onmogelijk

dinsdag 19 februari 2013 / Redactie / 5 reacties

De afschaffing van de speciale WW-regeling voor musici en artiesten maakt het voor veel musici en artiesten praktisch onmogelijk om een werkeloosheidsuitkering te krijgen.

Vanaf 1 juni moeten ze een veel langere periode aaneengesloten gewerkt hebben om er voor in aanmerking te komen. Beroeps- en belangenorganisaties van musici en artiesten slaan alarm over deze “domme versimpeling” van de regels. “Het levert het Rijk nauwelijks geld op, maar ontneemt duizenden musici en artiesten juist in deze barre tijden een financiële strohalm”, aldus de gezamenlijke organisaties.

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel van minister Asscher (SZW), dat een einde maakt aan twee specifieke voorwaarden voor musici en artiesten om een WW-uitkering te kunnen krijgen. Voor deze groep geldt nu nog de eis dat ze van de voorafgaande 39 weken er in minstens 16 gewerkt moeten hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering. Vanaf 1 juni vallen podiumkunstenaars in de algemene regeling, waarin een ‘wekeneis’ geldt van 26 gewerkte weken uit 36. De uitkering zal bovendien lager gaan uitvallen.

Op het eerste gezicht lijkt het te rechtvaardigen om alle in loon dienst werkenden gelijk te behandelen, zo stellen toonkunstenaarsbond NTB, acteursbelangenvereniging ACT en kunstenaarsvakbond FNV KIEM. Maar gelijkstelling gaat voorbij aan het feit dat veel musici en artiesten extreem korte contracten – vaak maar voor één optreden – aan elkaar proberen te rijgen tot een inkomen. Zeker tegen het licht van de huidige cultuurbezuinigingen wordt het praktisch onmogelijk om aan de eisen van de algemene regeling te voldoen.  En dus kunnen ze dan, àls het stilvalt, fluiten naar een uitkering waar ze wel premie voor betalen, aldus de organisaties.

In de huidige arbeidsmarkt, waarin steeds meer werkenden het moeten hebben van splintercontracten, is een beschermde positie voor musici en artiesten volgens Asscher “niet te rechtvaardigen”. Dat is een absurde omkering van de werkelijkheid, zo stellen de gezamenlijke organisaties. Juist nu grotere groepen werkenden in deze specifieke situatie terecht komen is de noodzaak groter dan ooit om de regeling niet alleen in stand te houden, maar zelfs toegankelijk te maken voor alle flexwerkers.

Het gevolg van de maatregel zal zijn dat de betrokken artiesten en musici zich gedwongen zien zzp’er te worden. WW-premie betalen voor een voorziening waar ze nauwelijks meer aanspraak op kunnen maken wordt immers zinloos. De belangenverenigingen zien daarmee een onderklasse opdoemen van zelfstandige podiumkunstenaars die spaarzame, korte opdrachten combineren met veelal nauwelijks geschoold uitzendwerk, tegen bodemtarieven en zonder werkeloosheid-, arbeidsongeschiktheid- en pensioenvoorziening.

NTB, ACT en FNV KIEM roepen de Tweede Kamer op om - juist in deze tijden van straffe cultuurbezuinigingen en grootschalig ontslag in de sector - de afschaffing van deze regeling ongedaan te maken.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 02 maart 2013 / Sjaak Bijsterbosch

  Mafkees had beter wethouder in A'dam kunnen blijven met zijn idiote idee-en

 • maandag 25 februari 2013 / Margreet Boersbroek

  Dank voor jullie inzet! Deze maatregel moet echt terug gedraaid worden!

 • woensdag 20 februari 2013 / Floor

  ik was al bang dat niemand er iets aan zou doen. Gelukkig ondernemen jullie actie! Bedankt!

 • dinsdag 19 februari 2013 / Nico Strubbe

  dat is tenminste een goede aktie van de vakbonden die de laatste jaren vrijwel alle rechten allang hebben weggeven aan de politiek en de werkgevers

 • dinsdag 19 februari 2013 / CJ Gress

  Ik zie mijn kansen op een inkomen steeds verder slinken als bijna-afgestudeerde binnen deze sector. Wauw.

 
 ____   ______  __  _  __  __  __  _   ___  
 | _ \\  /_  _// | || | || \ \\/ // | || | ||  / _ \\ 
 | |_| ||  -| ||- | '--' ||  \ ` // | '--' || / //\ \\ 
 | . //  _| ||_ | .--. ||  | ||  | .--. || | ___ ||
 |_|\_\\  /_____// |_|| |_||  |_||  |_|| |_|| |_|| |_||
 `-` --`  `-----` `-` `-`   `-`'  `-` `-` `-`  `-`