/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe cao voor dansers

donderdag 17 januari 2013 / Redactie / geen reacties

Per 1 januari 2013 is er een nieuwe cao Dans. Belangrijkste punten uit deze cao zijn:

-  Algemene loonsverhoging van 1,2% per 1 januari 2013.
-  De eindejaarsuitkering van 400 euro blijft ongewijzigd.
-  De sèjours zijn geïndexeerd: kleine kosten 4.21, lunchcomponent 12.79, diner 20.48 en  avondcomponent technici 6.15.
-  In de arbeidstijd van de technici vervalt de 24 uur onafgebroken rust die vooraf moest gaan aan een dienst van 14 uur (artikel 22, lid 1). De 24 uur rusttijd ná de dienst van 14 uur blijft ongewijzigd van kracht.

Omscholingsregeling Dans
Afgelopen periode heeft FNV KIEM intensief overleg gepleegd met werkgevers en Stichting Omscholingsregeling Dansers (SOD) over een omscholingsregeling, die toekomstproof moet zijn. Hierbij spelen de woorden vereenvoudiging en transparantie een grote rol.

FNV KIEM-bestuurder Inger Minnesma: “We zijn overeengekomen dat de regeling in die zin aangepast gaat worden. Er is een werkgroep gevormd, waaraan cao-partijen, de SOD en vijf dansers deelnemen. Van de dansers zijn er drie actief als danser en daarnaast hebben twee(ex-) dansers al gebruik gemaakt van de omscholingsregeling. Zij kunnen dus vanuit hun eigen ervaring spreken”, aldus Minnesma.

Op 29 januari aanstaande is de eerste bijeenkomst van de werkgroep. Het streven is om in het komende seizoen met aanpassingen te komen. Tot dan blijft de huidige omscholingsregeling van kracht tot uiterlijk 1 januari 2014.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ___   ____   __  __  ______  _  _  
 |__ //  / _ \\  | _ \\  \ \\/ // |   \\ | || | || 
  / //  | / \ || | |_| ||  \ ` // | -- // | || | || 
 / //__  | \_/ || | . //   | ||  | -- \\ | \\_/ || 
 /_____||  \___//  |_|\_\\   |_||  |______// \____// 
 `-----`  `---`  `-` --`   `-`'  `------`  `---`