/ Kiem Nieuws

RSS

Wat gaat FNV KIEM voor de kunstensector doen

dinsdag 18 september 2012 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM gaat de fractievoorzitters (o.a. van GroenLinks, SP en PvdA) confronteren met hun toezeggingen om de schade, die is aangericht door de onevenredig grote bezuinigingen op de kunstensector van 200 miljoen, te herstellen en te beperken.

Herstel schade door bezuiniginen
Zo heeft de PvdA in hun verkiezingsprogramma toegezegd de bezuinigingen met 50 miljoen te zullen herstellen. Ook hebben zij geroepen voorrang te zullen geven aan de cultuureducatie en talentontwikkeling. Dus kom maar op! Het Bbz, de startersregeling voor zp’ers, moet zodanig gewijzigd en aangevuld worden dat ook kunstenaars hiervan gebruik kunnen maken om optimale startmogelijkheden te hebben. De succesvolle elementen van de WWIK moeten opgenomen worden in de Bbz. En de Bbz zelf moet toegankelijk worden voor kunstenaars in haar toelatingscriteria, zodat we een adequate en toekomstbestendige startersregeling krijgen voor alle zp’ers.

Zp’ers
De PvdA heeft het voornemen geuit om de arbeidskorting voor zp’ers af te schaffen. Dit omdat zp’ers een dubbele aftrek zouden genieten: arbeidskorting en aftrek van beroepskosten. Wanneer dit voornemen doorgaat gaat de zp’er er jaarlijks 600 tot 800 per jaar op achteruit. Tel daar ook nog eens het streven, van meerdere partijen, bij op om het fiscale urencriterium voor zp’ers om in aanmerking te kunnen komen voor zelfstandigenaftrek, te wijzigen in een winstcriterium, waarbij alleen de grootverdieners en snelle groeiers nog voor zelfstandigenaftrek in aanmerking komen en het drama is compleet. Veel zp’ers, die vooral kwalitatieve goede en mooie producten en diensten willen maken en leveren, waarbij winst maken op de tweede plaats komt, zullen er duizenden euro’s op achter uit gaan!  Dit mag niet gebeuren. Tijdens de formatie gaat FNV KIEM hier heel hard op inzetten.

Auteursrecht
FNV KIEM gaat samen met onze partners (zoals Platform Makers) extra aandacht besteden aan het downloadverbod en in relatie daarmee de Thuiskopieregeling. Na een jarenlange juridische strijd waren we, na de winst in hoger beroep van de zaak Norma, FNV KIEM en Ntb tegen de Staat, eindelijk zover dat er met ingang van 1 januari 2013 een nieuwe Thuiskopieregeling in werking zou treden. In deze regeling zijn nu ook bedragen opgenomen die betaald moeten worden bij de aanschaf van smartphones, tablets, harddiscs etc (en deze bedragen moeten verdeeld worden onder de rechthebbenden waaronder acteurs en musici). Maar op het laatste moment is door de VVD in het verkiezingsprogramma opgenomen dat men tegen het Thuiskopiestelsel is. Het ziet ernaar uit dat een regering zonder VVD niet realistisch is, dus gaat FNV KIEM, voorafgaand aan de formatie, bij de mogelijke coalitiepartijen hier stevig aandacht voor vragen. In een realiteit waarbij van kunstenaars gevraagd wordt dat ze ook andere inkomstenbronnen aanboren, moeten die bronnen wel blijven bestaan, en niet ook nog eens worden weggehaald.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
       ___   _  _  __  __  _  _  __  __ 
  ___   / _ \\ | || | || \ \\/ // | | | || \ \\/ // 
  /  || / //\ \\ | || | ||  \ ` // | |/\| ||  \ ` // 
 | [] || | ___ ||| \\_/ ||  | ||  | /\ ||  | ||  
  \__ || |_|| |_|| \____//   |_||  |_// \_||  |_||  
  -|_|| `-`  `-`  `---`   `-`'  `-`  `-`  `-`'  
   `-`