/ Kiem Nieuws

RSS

Leden stemmen over sociaal plan reisopera

woensdag 12 september 2012 / Redactie / geen reacties

Het principeakkoord dat FNV KIEM, mede namens ABVAKABO FNV en Ntb eind augustus bereikt heeft over een sociaal plan voor de Nationale Reisopera, ligt voor aan de leden voor akkoord. Leden van FNV KIEM kunnen tot 19 september stemmen over het al dan niet akkoord gaan met het principeakkoord. Deze week hebben alle betrokkenen een stemformulier en toelichting ontvangen.

Ontslagen

De NRO wordt per januari 2013 – zoals zovele kunstinstellingen – geconfronteerd met een subsidieverlaging en ziet zich daardoor gedwongen tot reorganisatie, inclusief ontslagen. Reorganisatie en daaraan gekoppeld sociaal plan hebben een looptijd tot eind 2013.

Boventallig

Het sociaal plan bevat onder meer afspraken over hoe een boventallig verklaring moet verlopen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de wijze van herplaatsing in de nieuwe organisatie. Als er verschil is in de aard of omvang van de functie of de arbeidsvoorwaarden in  vergelijking met de oorspronkelijke functie dan regelt het sociaal plan hoe met die verschillen wordt omgegaan.

Wachtgeld
Bovendien geeft het sociaal plan de werknemer recht op een eenmalige beëindigingvergoeding. Daarbij is gekozen voor twee verschillende regelingen, afhankelijk van de leeftijd van betrokkene. Voor medewerkers boven 50 jaar is de wachtgeldregeling uit de cao Forum het gunstigst en onder de 50 jaar de Bovenwettelijk uitkeringsregeling voor rijksambtenaren. In de bijlage bij het sociaal plan wordt dit nader toegelicht. Werknemers  kunnen er ook voor kiezen om de WW niet in de eenmalige beëindigingvergoeding af te kopen. Zij kunnen dan via het UWV een WW uitkering  ontvangen.

Van werk naar werk
Heel belangrijk zijn de faciliteiten die de werknemer kunnen helpen zo snel mogelijk van werk naar werk te komen. Daarvoor is een budget van 5000 euro (ex btw) per werknemer beschikbaar. Dit budget is aan te wenden voor scholingskosten, voor bemiddeling en outplacementbegeleiding en voor begeleiding bij het opstarten van een eigen onderneming. Maar ook financieel of juridisch advies kan er bijvoorbeeld uit bekostigd worden.

Nieuw perspectief
Bestuurder Martin Kothman van FNV KIEM is tevreden over het principeakkoord dat er ligt. “Een reorganisatie als die bij de Nationale Reisopera is een proces dat diep ingrijpt in het leven van mensen. Daar ben ik me zeer van bewust. Ik denk dat dit sociaal plan mede een basis kan leggen voor een nieuw perspectief voor alle betrokkenen. Ik hoop dus dat de leden het akkoord zoals het er ligt willen ondersteunen.”

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _   _____   _____   ___   __  __  _____  
| || | || | ___|| / ____||  / _ \\  \ \\/ // | ___|| 
| '--' || | ||__  / //---`' / //\ \\  \  //  | ||__  
| .--. || | ||__  \ \\___  | ___ || / . \\  | ||__  
|_|| |_|| |_____|| \_____|| |_|| |_|| /_//\_\\ |_____|| 
`-` `-`  `-----`  `----` `-`  `-` `-` --` `-----`